Engagemang av ledningen krävs när ansvarsfullhet betonas vid offent-lig upphandling

Arbets- och näringsministeriet 25.3.2015 9.00
Pressmeddelande

Ledningens engagemang, arbetstagarnas personliga intresse för ansvarsfrågorna och medborgaropinionen bidrar till att samhällsansvaret realiseras vid offentlig upphandling, avslöjar en färsk utredning som arbets- och näringsministeriet låtit göra.

- Under den pågående regeringsperioden har samhällsansvaret främjats genom många åtgärder och handböcker. Den nu färdigställda utredningen, som tar fasta på konkreta saker, hjälper oss att bilda en uppfattning om hur ansvarstagandet i praktiken kan beaktas vid offentlig upphandling, säger arbetsminister Lauri Ihalainen.

Vid socialt ansvarstagande upphandling beaktas upphandlingens sociala konsekvenser. Det går att fastställa kriterier för service- eller varuleverantören, exempelvis att hänsyn ska tas till sysselsättningsmöjligheter, social delaktighet, jämställdhet eller tillgänglighet.

? Organisationers framgång går allt oftare hand i hand med ansvarstagandet. Ansvarstagande ska förstås i vid omfattning. Särskilt i en svår sysselsättningssituation skulle jag önska ansvarstagande av olika parter, i synnerhet i form av sysselsättande, vädjar minister Ihalainen.

Goda exempel och erfarenheter av att ha lyckats bidrar till tillämpningen av sociala kriterier vid upphandlingen, konstateras det i utredningen. Faktorer som fördröjer tillämpningen kan vara upphandlande enheters försiktighet och attityder, bristen på kunnande och exempel samt upplevda bekymmer t.ex. i fråga om juridiska risker. 

Publikationen utgör en fortsättning på det arbete för främjande av socialt ansvarstagande upphandling som arbets- och näringsministeriet gjort. Publikationen är samtidigt en del av den nationella planen för genomförande av FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.

Utredningen om hur sociala kriterier tillämpas vid offentlig upphandling kan läsas på ANM:s webbplats på adressen www.tem.fi/julkaisut.

Ytterligare upplysningar:

överinspektör Linda Piirto, ANM, p 029 504 7028

partner Mia Toivanen, Owal Group Oy, tfn 040 566 7536