Internationaliseringstjänsterna för företag i Ryssland koncentreras till Finsk-ryska handelskammaren

Arbets- och näringsministeriet 25.11.2015 10.27
Pressmeddelande
Arbets- och näringsministeriet har fastställt att de offentligt finansierade tjänster som främjar företags internationalisering och exporten till Ryssland koncentreras till Finsk-ryska handelskammaren (FRHK).

Beslutet innebär att Finpros tjänster för exportfrämjande och tjänster för företags internationalisering i fråga om Ryssland upphör. Efter omorganiseringen genomför Finpro i Ryssland fortfarande uppgifter i samband med investeringar och främjande av turism.

- I Ryssland har det funnits två offentligt finansierade aktörer som tillhandahåller internationaliseringstjänster för företag, Finpro och FRHK. Med hjälp av omorganiseringen skapas klarhet i verksamheten, avvecklas överlappande verksamhet och koncentreras tjänsterna till en aktör. Team Finland-arbetet i Ryssland fortsätter och tjänsterna vidareutvecklas, konstaterar avdelningschef Petri Peltonen från arbets- och näringsministeriet. 

- Omorganiseringen innebär att Finpros Export-funktioner i Ryssland överförs till FRHK. Finpro sköter även framöver funktionerna Invest in Finland och Visit Finland i Ryssland. Genomförandet av Team Finland-tillväxtprogram fortsätter i Ryssland och det krävs omstrukturering. Den nya modellen förutsätter intensivt samarbete mellan Finpro och FRHK, tillägger Peltonen.

Enligt den nya handlingsmodellen avstår FRHK från sina avgiftsbelagda företagstjänster, såsom marknadsundersökningar, avgiftsbelagd konsultering och juridiska uppdrag. På motsvarande sätt stärker FRHK sina tjänster som främjar företags internationalisering samt exporten. I fortsättningen tillhandahåller FRHK tjänster för företag även till självkostnadspris, såsom resor för exportfrämjande, evenemang, utbildningar och vissa tjänster för verksamhetshjälp. Tjänsterna för medlemmar utgör även framöver en betydande del av FRHK:s verksamhet.

Beredningen av omorganiseringen har inletts och tidsschemat för genomförandet kommer att preciseras inom de närmaste veckorna.

Ytterligare upplysningar:

avdelningschef Petri Peltonen, ANM, tfn 029 506 3662, petri.peltonen(a)tem.fi

industrirådet Severi Keinälä, ANM, tfn 029 506 4006, severi.keinala(a)tem.fi

verkställande direktören Mirja Tiri, Finsk-ryska handelskammaren, tfn 050 433 8168, mirja.tiri(at)svkk.fi

kommunikations- och marknadsföringsdirektör Outi Torniainen, Finpro, tfn 040 512 1375, outi.torniainen(at)finpro.fi