Asylsökande


Enligt internationella konventioner har varje människa rätt att ansöka om asyl. Asylsökande anländer självständigt i ett land och meddelar gränsbevakningsmyndigheten eller polisen att de ansöker om asyl.

Enligt Dublinförordningen ska en asylansökan behandlas i det EU-land där personen först registrerat sig och meddelat att hen ansöker om asyl. Om en persons asylprocess redan inletts i ett annat EU-land ska hen skickas tillbaka till detta land. Enligt Finlands grundlag får man däremot inte skicka en person tillbaka till ett land där hen hotas av dödsstraff, tortyr eller annan behandling som kränker hens människovärde.

Medan asylansökan behandlas hänvisas de asylsökande till flyktingförläggningar, vars styrning, planering och övervakning ligger på Migrationsverkets ansvar. Personens rätt att stanna i Finland utreds under samtal som utförs av Migrationsverket.

 


Personer som får ett positivt beslut om asyl styrs till kommunerna med understöd på basis av kommunplatser eller flyttar självständigt till kommunerna. Bristen på kommunplatser har lett till att många asylsökande självständigt flyttar från flyktingförläggningarna till kommunerna. Då kan kommunerna inte förbereda sig för deras ankomst på förhand. Liksom alla som vistas i Finland permanent har även personer som får internationellt skydd och som beviljats uppehållstillstånd rätt att välja sin boningsort.

Läs mer om asylsökande (integration.fi).