Avveckling av normer vid arbets- och näringsministeriet

Att avveckla normer ingår i regeringens spetsprojekt Smidigare författningar. Målet är att underlätta företagens verksamhet och medborgarnas vardag genom att regleringen reformeras och görs lättare.

Arbets- och näringsministeriet har bidragit till arbetet med att avveckla normer och göra författningarna smidigare genom att

  • upphäva lagen om öppettider för detaljhandeln och frisersalonger (pressmeddelande 30.12.2015)
  • göra bokföringsskyldigheterna för små företag lättare
  • införa en självrisk för sjukdagar vid över 5 veckor långa semestrar (pressmeddelande 1.4.2016).

Till riksdagen har redan lämnats eller kommer att lämnas inom detta år 13 propositioner med förslag till lagar som bl.a.

  • gör guldvaskning smidigare (pressmeddelande 29.6.2016).
  • höjer tröskelvärdena för offentliga upphandlingar (pressmeddelande 22.6.2016),
  • förlänger prövotiden för arbetstagare, förkortar arbetsgivarens återanställningsskyldighet och slopar skyldigheten att motivera varför en tidsbegränsad anställning är tidsbegränsad (pressmeddelande 16.6.2016)
  • ändrar lagstiftningen om utkomstskydd för arbetslösa så att det blir möjligt att använda utkomstskydd för arbetslösa för att främja sysselsättningen, dvs. för finansiering av startpeng, lönesubvention och rörlighetsunderstöd (pressmeddelande 18.4.2016).

Ministeriet kartlägger också fortlöpande nya möjligheter att minska regleringen och utreder bl.a.

  • den roll granskning av förvaltningen har inom revision och konsekvenserna av en höjning av revisionsgränserna
  • i samband med totalreformen av arbetstidslagen möjligheterna att övergå till ett anmälningsförfarande i fråga om dispensförfarandet för periodarbetstid och tillståndsförfarandet för nattarbete och skiftavlösning, så att ändringarna träder i kraft senast den 1 januari 2018.

Ministeriet har dessutom gått igenom alla tillstånds- och anmälningsförfaranden inom sitt förvaltningsområde och på basis av den genomgången genomfört flera mer tekniska normavvecklingsåtgärder. Det har varit fråga om små åtgärder som har liten inverkan på regleringsbördan.