Flyktingar flyr från förföljelse och konflikter

Enligt FN:s flyktingorganisation UNHCR finns det för tillfället över 60 miljoner flyktingar i världen, varav nästan 41 miljoner är flyktingar i eget land. Endast en bråkdel av flyktingarna kommer till Europa och Finland, eftersom flyktingarna oftast hamnar i krisländernas grannländer. I framtiden uppskattar man att fenomen som orsakas av klimatförändringen, till exempel ökenspridning och vattenbrist, även kommer att öka antalet flyktingar.

Källa: Eurostat, IDMC, UNHCR

De flesta kvotflyktingarna som anlände i Finland 2015 kom från Irak, Afghanistan, Somalia och Syrien.

 


Läs mer om integration (integration.fi).

Du kan läsa informationspaketet också i pdf-format och skriva ut det på webbsidan integration.fi.