Bakgrundsutredningar utnyttjades i stor utsträckning i arbetet med strategin

När energi- och klimatstrategin utarbetades utnyttjades flera redan genomförda bakgrundsutredningar. Tilläggsutredningar skaffades enligt behov. Denna webbplats innehåller information om publikationer som anknyter till strategiarbetet. De senaste utredningarna kan laddas ned från denna sida. Gamla utredningar återfinns på underliggande sidor indelade enligt temaområden:

Energi
Jord- och skogsbruk
Miljö
Trafik