Presentationen av basscenariot den 15 juni 2016

Det s.k. basscenariot, som är gemensamt för både energi- och klimatstrategin och den klimatpolitiska planen på medellång sikt, offentliggjordes den 15 juni. I basscenariot beskrivs hur utvecklingen kommer att se ut med nuvarande politiska åtgärder. Av basscenariot framgår alltså hur mycket som återstår att göra för att uppnå regeringsprogrammets energi- och klimatmål och EU:s energi- och klimatmål fram till 2030.

Utförligare information om basscenariot och enkäten om de politiska åtgärderna finns här. Längre ner på sidan kan du ladda ner presentationsgrafiken från presentationsmötet. En videoupptagning från presentationsmötet finns här.

Presentationsmötets program


13.00    Öppningsanförande, näringsminister Olli Rehn
13.15    Presentation av basscenariot, industrirådet Petteri Kuuva
13.45    Aktuellt om den klimatpolitiska planen på medellång sikt miljörådet Magnus Cederlöf
14.00    Diskussion om basscenariot   
14.15    Förslag till politiska åtgärder för att uppnå regeringsprogrammets mål, representanter för olika ministerier
14:45    Diskussion om de föreslagna politiska åtgärderna      
15.00    Avslutning