Beredning av regionutvecklingsbeslutet 2024–2027

Regionutvecklingsbeslutet bereds i samarbete med ministerierna, landskapsförbunden och andra intressentgrupper före utgången av regeringens första år. Beredningen av beslutet styrs av delegationen för förnyelse i regionerna (AUNE), vars beredningsnätverk är en central arbetsgrupp som arbetar med beredningen.

Bakom beredningen av regionutvecklingsbeslutet finns regeringsprogrammet och framtidsarbetet Scenarier för den regionala utvecklingen 2040 som publicerades 2022.

För att målen ska nås utarbetar ministerierna efter att beslutet har beretts en genomförandeplan i början av 2024. Planen fastställer stegmärken för åtgärderna inom regionutvecklingen under regeringsperioden.

Mera information: Petra Stenfors, petra.stenfors(at)gov.fi