Blogg

Krisen ledde till en positiv strukturomvandling

2010-talet kommer att gå till historien som ett årtionde då många företag i Finland sade upp ett stort antal arbetstagare på en gång. De som blivit...

Arbets- och näringstjänsterna hjälper företag hitta kunniga arbetstagare

I och med att sysselsättningen förbättrats har rekryteringsproblemen och problemen med tillgången på arbetskraft ökat. Vi vill säkerställa att bristande...

Enbart en reform av gruvlagen räcker inte för att stilla oron kring gruvdriften

Debatten kring gruvdriften har gått het ända sedan december. Udden i debatten har varit riktad mot gruvlagen och bristerna hos den.  En total översyn av...

Tillväxttjänstreformen gör inte slut på sysselsättningsstödjande verksamhet som kommunerna bedriver i egen regi

I den offentliga debatten och i medierna har det upprepade gånger cirkulerat uppgifter om att tillväxttjänstreformen begränsar kommunernas rätt att ordna...

Ambitiöst utvecklande av integrationsfrämjandet i Finland

OECD publicerade i dag en utvärderingsrapport om invandrares sysselsättning och deras barns skolframgång i Finland. Utredningen gjordes efter att Finland...