Blogg

Inlägg med kategori Tuula Haatainen .

Kommunförsöken är en möjlighet att lära sig av samarbete och samutveckling

De pågående kommunförsöken är det första steget på vägen där kommunernas roll som anordnare av sysselsättningstjänster stärks i enlighet med målen för...

Ett icke-diskriminerande arbetsliv skapar välfärd och resultat

Pride-veckan är en bra påminnelse om att det finländska arbetslivet kan ha bara och endast en riktning: framåt. Rätten att leva utan diskriminering är en...

Stöd till Finnairs personal

Nyheterna i dag om Finnairs planer på att minska antalet arbetsplatser med cirka 1 000 chockerade. Det minskade resandet i och med coronaviruspandemin har...

Åtgärderna inom den ekonomiska politiken måste övervägas omsorgsfullt

I dag offentliggjordes en rapport om Finlands ekonomiska strategi för hur man ska klara av coronakrisen. Rapporten har utarbetats av en arbetsgrupp under...

Arbetsminister Tuula Haatainen: Dagligvaruförsörjningen fungerar utan störningar

Jag har diskuterat med tjänstemannaledningen på arbets- och näringsministeriet och Försörjningsberedskapscentralen om dagligvaruförsörjningen i Finland....

Arbetsminister Tuula Haatainen: Man kommer att ingripa i utnyttjandet av utländsk arbetskraft

Den förvaltning som gäller arbetskraftsinvandring överfördes från inrikesministeriet till arbets- och näringsministeriet i början av detta år. Överföringen...