Blogg

Inlägg med kategori Niina Etelävuori .

En ny EU-förordning om ömsesidigt erkännande – mot en bättre fungerande inre marknad

EU:s nya förordning om ömsesidigt erkännande börjar tillämpas i april 2020. Syftet med den är att förbättra den fria rörligheten för varor på EU:s inre...