Ordnande av boendet är nyckeln till en snabb flytt till kommunen

Det är viktigt att kartlägga kommunens bostadssituation som en del av förberedelserna för mottagande. Kommunen ordnar alltid
med bostad åt kvotflyktingar. En del asylsökande som fått uppehållstillstånd flyttar till kommunen med stöd av flyktingförläggningen efter att man hittat en bostad i kommunen. Dessutom styr NTM-centralen personer som får internationellt skydd som beviljats uppehållstillstånd till kommunplatser som man kommit överens om med kommunerna. Att ordna med bostad kräver alltså samarbete mellan kommunen, flyktingförläggningen och NTM-centralen.

De bostäder som reserveras i kommunen för personer som får internationellt skydd bör ha en grundläggande utrustning samt mat och hygienartiklar för några dagar. Kommunerna har olika praxis vad gäller utrustandet av bostäderna: kommunen kan ha ett avtal med en affär om ett baspaket, eller så kan bostaden utrustas av socialväsendets handledare med inköpta eller återanvända saker med hjälp av organisationer på orten.


Läs mer (integration.fi).