Business Finland finansierar lokomotivföretags ekosystem- och partnerskapsprojekt  

Business Finland erbjuder partnerskapsfinansiering för forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt (FUI-projekt) enligt temaområden för lokomotivföretagens ekosystem. Målet med partnerskapsfinansieringen är att öka FUI-verksamheten och de finländska företagens konkurrensfördel på den internationella marknaden. Lokomotivföretagen kan vara med och lösa betydande framtida utmaningar. De kan också skapa nya arbetstillfällen och ekosystem i miljardklassen som siktar på ny affärsverksamhet. 

Business Finlands maximala finansiering per lokomotivföretag är 20 miljoner euro. Utöver detta strävar man efter att finansiera lokomotivföretagets partner med sammanlagt högst 50 miljoner euro under en femårsperiod. Finansiering kan sökas för sådana teman och projekt som nämns i lokomotivföretagens färdplaner och som man kan bekanta sig med på Business Finlands webbplats

Vilket lokomotivföretag?

Business Finland sökte i tävlingen 2020 finländska lokomotivföretag som kan lösa betydande framtida utmaningar och öka sina forsknings-, utvecklings- och innovationsinvesteringar i Finland. Till vinnare i utmaningstävlingen utsågs sex projekt som leds av sju lokomotivföretag. Lokomotivföretagen är ABB, Fortum och Metsä Group, Kone Neste, Nokia och Sandvik. Dessa stora bolag samlar partner, såsom högs-kolor och forskningsinstitut.

Ytterligare information:  


-Information om finansiering för lokomotivföretag och lokomotivekosystem på Business Finlands webb-plats.
-Information om lokomotivföretagens partnerskapsfinansieringsutlysning för företag och forskningsorganisationer på Business Finlands webbplats.