Coronavirusets konsekvenser för sysselsättningsläget

Coronavirussituationen syns i företagens meddelanden om samarbetsförhandlingar som kommit till arbets- och näringsbyråerna och i antalet permitterade eller personer som av andra orsaker anmält sig som arbetslösa arbetssökande. På denna sida följs utvecklingen av siffrorna veckovis.

Uppdateringar den 1 juni

  • De permitterings - och arbetslöshetsperioder som inletts följs nu upp på veckonivå.
  • Uppföljningen av permitterings - och arbetslöshetsperioder som börjat på grund av räntan (heltal) har upphört. I stället har det tagits in en veckovis uppföljning av ökningen av antalet heltidspermitterade och andra arbetslösa arbetssökande i förhållande till utgången av februari.

Inledda permitterings- och arbetslöshetsperioder

  • För samma person kan registreras flera permitteringsperioder vid olika tidpunkter.
  • En del av permitteringsperioderna till följd av coronaviruset har redan avslutats. Antalet inledda permitteringsperioder anger alltså inte det totala antalet permitterade.
  • I antalet permitterade har inte beaktats anställda som är permitterade på deltid och som inte heller betraktas som arbetslösa arbetssökande.

Antalet inledda permitterings- och arbetslöshetsperioder per vecka vid arbets- och näringsbyråerna fr.o.m. 16.3.2020

31.5.2020 antal heltidspermitterade arbetslösa arbetssökande tot. 155 189

31.5.2020 antal övriga arbetslösa arbetssökande tot. 275 345

Permitterade arbetssökande enligt yrkesgrupp den första dagen i veckan (excel på finska)

 

Förändring i förhållande till uppgifterna i arbetsförmedlingsstatistiken i slutet av februari

heltidspermitterade

+136 413

övriga arbetslösa arbetssökande

+45 974

 

Nya personer som omfattas av samarbetsförhandlingar per vecka

Nya samarbetsförhandlingar om permitteringar (senaste 7 veckor)

Vecka Nya personer som omfattas av samarbetsförhandlingar * Nya meddelanden om samarbetsförhandlingar**
16 26 515 347
17 31 077 290
18 17 569 186
19 15 996 154
20 8 676 111
21 21 405 134
22 13 098 92
* Nya personer som omfattas av samarbetsförhandlingar
** Nya meddelanden om samarbetsförhandlingar

 

Före den juni hade arbets- och näringsbyråerna registrerat meddelanden om samarbetsförhandlingar som gäller permitteringar av över 5 700 arbetsgivare, och de gällde sammanlagt cirka 530 000 arbetstagare. I siffrorna ingår redan avslutade samarbetsförhandlingar.

Uppdaterade uppgifter, senaste uppdateringen 1.6. kl.13.00