Coronavirusets konsekvenser för sysselsättningsläget

Coronavirussituationen syns i företagens meddelanden om samarbetsförhandlingar som kommit till arbets- och näringsbyråerna och i antalet permitterade eller personer som av andra orsaker anmält sig som arbetslösa arbetssökande. På denna sida följs utvecklingen av siffrorna dagligen. 

Målgruppen för uppföljning av permitteringar har utvidgats den 2 april 2020.

  • I siffrorna beaktas nu också de nya permitteringar på heltid där personen redan innan permitteringen började har varit kund hos arbets- och näringsförvaltningen, dvs. till exempel anmält sig som arbetssökande efter att samarbetsförhandlingar inletts.
  • Inledda permitteringar kan dock registreras för samma person på flera olika dagar.
  • Siffran anger inte det totala antalet permitterade på uppföljningsdagen, eftersom i den inte ingår permitteringar som börjat redan tidigare och som fortfarande pågår.
  • I antalet permitterade har inte beaktats anställda som är permitterade på deltid och som inte heller betraktas som arbetslösa arbetssökande.

Motsvarande ändring gäller också uppföljningen av personer som blivit arbetslösa under coronakrisen, vilket innebär att i uppföljningen beaktas från och med den 2 april 2020 också de arbetslöshetsperioder där jobbsökningen har inletts redan före arbetslösheten.

En bedömning av hur coronavirussituationen påverkar permitteringar och arbetslöshetsperioder som inletts har utarbetats enligt en statistisk prognosmodell som beskriver en normalsituation.*

Antalet inledda permitterings- och arbetslöshetsperioder per dag vid arbets- och näringsbyråerna fr.o.m. 16.3.2020

fram till 6.4 på grund av coronasituationen (se förklaringen*)

nya permitterade ca.  99 000

nya arbetslösa ca. 13 000

 

Samarbetsförhandlingar som inletts på grund av coronavirussituationen

  Arbetsgivare * i samarbetsförfarandet ** Andel av alla, % ***
Södra Österbotten 152 7 712 2,1
Södra Savolax 109 7 522 2,0
Tavastland 177 9 706 2,6
Sydöstra Finland 125 12 966 3,5
Kajanaland 36 2 266 0,6
Mellestra Finland 179 12 227 3,3
Lappland 107 4 782 1,3
Birkaland 332 22 111 5,9
Österbotten 210 23 589 6,3
Norra Karelen 82 4 985 1,3
Norra Österbotten 259 21 049 5,6
Norra Savolax 180 9 790 2,6
Satakunta 215 7 872 2,1
Nyland 1 547 206 734 55,1
Egentliga Finland 449 21 759 5,8
Totalt 4 159 375 070 100
* Arbetsgivare
** i samarbetsförfarandet
*** Andel av alla, %

Uppdaterad information, senaste uppdateringen 7.4 kl. 13:00