Coronavirusets konsekvenser för sysselsättningsläget

Uppföljningen per vecka har upphört fr.o.m. 1.12.2020. Förändringarna på veckonivå är rätt små efter att situationen stabiliserats under våren. Vid ministeriet följer man noga utvecklingen och återgår till veckoövervakningen om situationen förändras. Sysselsättningssiffrorna publiceras månatligen och finns på adressen  tem.fi/sv/sysselsattningsoversikt1

Inledda permitterings- och arbetslöshetsperioder

  • För samma person kan registreras flera permitteringsperioder vid olika tidpunkter.
  • En del av permitteringsperioderna till följd av coronaviruset har redan avslutats. Antalet inledda permitteringsperioder anger alltså inte det totala antalet permitterade.
  • I antalet permitterade har inte beaktats anställda som är permitterade på deltid och som inte heller betraktas som arbetslösa arbetssökande.

Antalet inledda permitterings- och arbetslöshetsperioder per vecka vid arbets- och näringsbyråerna fr.o.m. 16.3.2020

Det totala antalet permitterade och arbetslösa en viss dag

Förändring i förhållande till uppgifterna i arbetsförmedlingsstatistiken i slutet av februari

heltidspermitterade

+39 191

övriga arbetslösa arbetssökande

+24 394