Coronavirusets konsekvenser för sysselsättningsläget

Coronavirussituationen syns i företagens meddelanden om samarbetsförhandlingar som kommit till arbets- och näringsbyråerna och i antalet permitterade eller personer som av andra orsaker anmält sig som arbetslösa arbetssökande. På denna sida följs utvecklingen av siffrorna veckovis.

  • Inledda permitterings - och arbetslöshetsperioder följs upp på veckonivå.
  • Dessutom följer man varje vecka ökningen av antalet permitterade på heltid och 
    andra arbetslösa arbetssökande i förhållande till uppgifterna i arbetsförmedlingsstatistiken i slutet av februari samt antalet permitterade enligt yrkesgrupp.

Inledda permitterings- och arbetslöshetsperioder

  • För samma person kan registreras flera permitteringsperioder vid olika tidpunkter.
  • En del av permitteringsperioderna till följd av coronaviruset har redan avslutats. Antalet inledda permitteringsperioder anger alltså inte det totala antalet permitterade.
  • I antalet permitterade har inte beaktats anställda som är permitterade på deltid och som inte heller betraktas som arbetslösa arbetssökande.

Antalet inledda permitterings- och arbetslöshetsperioder per vecka vid arbets- och näringsbyråerna fr.o.m. 16.3.2020

Det totala antalet permitterade och arbetslösa en viss dag

Förändring i förhållande till uppgifterna i arbetsförmedlingsstatistiken i slutet av februari

heltidspermitterade

+38 962

övriga arbetslösa arbetssökande

+26 617