Coronavirusets konsekvenser för sysselsättningsläget

Coronavirussituationen syns i företagens meddelanden om samarbetsförhandlingar som kommit till arbets- och näringsbyråerna och i antalet permitterade eller personer som av andra orsaker anmält sig som arbetslösa arbetssökande. På denna sida följs utvecklingen av siffrorna veckovis.

Uppdateringar den 1 juni

 • De permitterings - och arbetslöshetsperioder som inletts följs nu upp på veckonivå.
 • Uppföljningen av permitterings - och arbetslöshetsperioder som börjat på grund av 
  räntan (heltal) har upphört. I stället har det tagits in en veckovis uppföljning av ökningen av 
  antalet heltidspermitterade och andra arbetslösa arbetssökande i förhållande till utgången 
  av februari.

Inledda permitterings- och arbetslöshetsperioder

 • För samma person kan registreras flera permitteringsperioder vid olika tidpunkter.
 • En del av permitteringsperioderna till följd av coronaviruset har redan avslutats. Antalet inledda permitteringsperioder anger alltså inte det totala antalet permitterade.
 • I antalet permitterade har inte beaktats anställda som är permitterade på deltid och som inte heller betraktas som arbetslösa arbetssökande.

Antalet inledda permitterings- och arbetslöshetsperioder per vecka vid arbets- och näringsbyråerna fr.o.m. 16.3.2020

2.8.2020 antal heltidspermitterade arbetslösa arbetssökande tot. 76 989 

2.8.2020 antal övriga arbetslösa arbetssökande tot. 295 025

Permitterade arbetssökande enligt yrkesgrupp den första dagen i veckan (excel på finska)

 

Förändring i förhållande till uppgifterna i arbetsförmedlingsstatistiken i slutet av februari

heltidspermitterade

+58 213

övriga arbetslösa arbetssökande

+65 654

 

Nya personer som omfattas av samarbetsförhandlingar per vecka

Nya samarbetsförhandlingar om permitteringar (senaste 7 veckor)

Vecka Nya personer som omfattas av samarbetsförhandlingar * Nya meddelanden om samarbetsförhandlingar**
20 8 676 111
21 21 405 134
22 13 098 92
23 11 280 112
24 11 312 122
25 6 796 79
26 12 918 106
* Nya personer som omfattas av samarbetsförhandlingar
** Nya meddelanden om samarbetsförhandlingar

 

Före den 29 juni hade arbets- och näringsbyråerna registrerat meddelanden om samarbetsförhandlingar som gäller permitteringar av över 6 100 arbetsgivare, och de gällde sammanlagt cirka 571 000 arbetstagare. I siffrorna ingår redan avslutade samarbetsförhandlingar.

Uppdaterade uppgifter, senaste uppdateringen 29.6. kl.13.00