Creative Finland

Genom Creative Finland–verksamheten, som samordnas av arbets- och näringsministeriet, ökas informationen om den immateriella produktionens och det immateriella värdeskapandets betydelse för samhällsekonomin i Finland och Finlands konkurrenskraft. Creative Finland främjar utnyttjandet av immateriella tillgångar och den kreativa ekonomin inom olika sektorer och hjälper att identifiera deras samhälleliga och ekonomiska effekter.

Företags konkurrenskraft baserar sig i allt högre grad på immateriella faktorer, och dessa ska stärka satsningarna på bl.a. marknadsföring, formgivning, skapande av varumärke och annat kunnande som skapar mervärde för kunden. Verksamheten i nätverket Creative Finland stöder den branschövergripande och förnyelsebara företagsverksamheten.

Creative Finland opererar på riksnivån och kontakterna till nationella program och piloter samt med inhemska och internationella aktörer inom den kreativa ekonomin utgör en väsentlig del av verksamheten.

Creative Finland ordnar bl.a. sparring och finansiell rådgivning samt den årligen återkommande pitchtävlingen för de kreativa näringarna, Creative Business Cup. Creative Finland producerar också årligen evenemanget RYSÄ. RYSÄ är ett riksomfattande utvecklarmöte som presenterar den allra nyaste informationen, internationella och inhemska exempel på bästa praxis och ger möjlighet till växelverkan mellan branschens utvecklaraktörer i en inspirerande miljö.

Evenemang, tillställningar och nätverk hittas på webbplatsen för Creative and Inclusive Finland

Ytterligare upplysningar: 

Anu-Katriina Perttunen
anu-katriina.perttunen(at)creativefinland.fi