Dataskydd och behandling av personuppgifter vid evenemang

På denna sida beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter när du har anmält dig till en tillställning eller ett evenemang som ministeriet ordnar.

Genom att godkänna en inbjudan eller ge ditt samtycke till systemet för inbjudan ger du oss tillstånd att behandla dina personuppgifter på det sätt som beskrivs nedan. Arbets- och näringsministeriet som personuppgiftsansvarig ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter endast för ändamål som på förhand har fastställts.

Syftet med behandlingen av personuppgifter

Personuppgifter som behövs för att ordna ett evenemang och informera om evenemanget samlas in om deltagarna. Vi samlar endast in personuppgifter som är nödvändiga med avseende på användningsändamålen.

Uppgifter som lämnas av användaren

Kontaktuppgifter: namn, adress, telefonnummer, e-postadress, organisation, uppgiftsbenämning, eventuell specialdiet.

Vem behandlar personuppgifter?

Anställda vid arbets- och näringsministeriet kan behandla personuppgifter enligt gällande dataskyddslagstiftning. Vi kan också lägga ut behandlingen av personuppgifter delvis på tredje part. Då garanterar vi genom avtal att personuppgifterna behandlas enligt dataskyddslagstiftningen och i övrigt ändamålsenligt. Tredje parter kan t.ex. vara den aktör som ansvarar för evenemangets utrymmen, säkerhet eller servering.

Vi överför inte uppgifter utanför EU eller EES.

Hur länge lagras personuppgifter?

Uppgifterna raderas i regel efter evenemanget. Om evenemanget upprepas eller innehåller t.ex. material som levereras i efterhand eller som behövs för att få utvecklingsförslag till en enkät berättar man separat om lagringstiden.

Eventuella bokföringsmässiga lagringstider som serveringar eller utrymmen kräver bestäms enligt de bestämmelser som gäller dem.

Hur skyddas personuppgifter?

Vid behandlingen av personuppgifter iakttar vi alltid noggrannhet och adekvat datasäkerhet för att säkra och skydda personuppgifterna.

De system som vi använder har ändamålsenliga brandmurs-, krypterings- och antivirusprogram som vi använder för att skydda våra arbetsdatorer, servrar och datakommunikationen i vårt kontorsnätverk.

Hur får jag information om behandlingen av mina personuppgifter?

Du har rätt att få information om vilka av dina personuppgifter vi använder. Om du vill få informationen, sänd en skriftlig begäran till vårt dataskyddsombud (tietosuojavastaava(at)tem.fi).

Hur kan jag kontakta i frågor som gäller mina personuppgifter?

Frågor om behandlingen av personuppgifterna kan skickas som förfrågan till vårt dataskyddsombud.

Dataskyddsbeskrivning för arbets- och näringsministeriets evenemangsregister