Arbets- och näringsministeriets dataskyddsbeskrivningar

Som en del av statsrådet sörjer arbets- och näringsministeriet för att datasäkerheten och dataskyddet för de handlingar som anknyter till ministeriets verksamhet och för ministeriets datasystem samt uppgifterna i dem är på behörig nivå.

Ministeriet behandlar de personuppgifter som anknyter till dess verksamhet i överensstämmelse med principerna för dataskyddet och enligt nedanstående registerspecifika beskrivningar. De personuppgifter som fåtts behandlas exempelvis inte i andra syften än de som angivits för behandlingen och behandlas endast då det finns en lagstadgad grund för behandlingen.

Om du vill ha mer information om hur dina personuppgifter behandlas vid ministeriet, ber vi dig kontakta ministeriets dataskyddsombud på adressen dataskyddsombud.tem(at)gov.fi.

Förteckningen på denna sida produceras automatiskt på basis av de uppgifter som matats in i ministeriets ärendehanteringssystem.

Information om dataskyddet på arbets- och näringsministeriets webbplatser finns på sidan Dataskydd.

Nedan finns de nyaste och uppdaterade dataskyddsbeskrivningarna.