De kalkylerade ersättningarna stöder ordnandet av integrationstjänster

Den kalkylerade ersättningen är avsedd för kommunens integrationsfrämjande verksamhet, bl.a. social- och hälsovårdstjänster, kultur- och fritidsverksamhet samt tjänster som främjar delaktighet. Personer som får internationellt skydd har ofta ett framhävt behov av psykosocialt stöd och öppna mentalvårdstjänster, så de kalkylerade ersättningarna stöder ordnandet av dessa tjänster.

För kvotflyktingar betalas ersättningen ut för fyra år och för övriga personer som får internationellt skydd för tre år. Ansökan om kalkylerade ersättningar automatiserades våren 2016.

Den kalkylerade ersättningen utgör 2 300 € per år för sju år fyllda och 6 845 € för barn under sju år.

Läs mer om ersättningar till kommunerna (integration.fi).