Energi- och klimatstrategins seminarie för sakkunniga i elmarknaden

Arbets- och näringsministeriets energiavdelning ordnade den 27 januari 2016 ett seminarium för sakkunniga i elmarknaden. Trettioen sakkunniga diskuterade elmarknadens nuvariga tillstånd och framtidens utmaningar.  Viktiga synpunkter från presentationer och diskussionen beaktades i beredandet av energi- och klimatstrategin och dess riktlinjer. Seminariets finskspråkiga presentationer kan laddas från botten av den här sidan.

Programmet

1. Allmänna inledningar till temat (presentationer på finska)

    Hallitusohjelman tavoitteet, EU:n tavoitteet ja energiaunioni
    Petteri Kuuva, TEM

    EU:n markkinamallitiedonanto ja suunnitelmat sähkömarkkinoiden kehittämisestä
    Tatu Pahkala, TEM

    Pöyryn 2030-selvityksen ensimmäiset tulokset, politiikkaskenaarioiden vaikutuksia sähkön ja päästöoikeuksien hintakehitykseen
    Jenni Patronen, Pöyry

    Toimitusvarmuuden tila
    Ville Väre, Energiavirasto

2. Vilka utmaningar och  problem bör vi förbereda oss på på elmarknaden till år 2030? (presentationer på finska)

    Hallituksen linjausten vaikutukset, kivihiilestä luopuminen, verolinjaukset, uusiutuvan tavoite ja vaihteleva tuotanto.
    Jukka Leskelä, Energiateollisuus

    Miten saadaan tarvittavat investoinnit sähköntuotantokapasiteettiin ml. kapasiteettimarkkina?
    Simon-Erik Ollus, Fortum

    Miten sähkön kysyntäjousto saadaan aktiivisesti markkinoille? Mikä on sähkönkäyttäjien vastuu? (ml. hajautettu tuotanto)

        kysyntä sähköjärjestelmän näkökulmasta
        Risto Lindroos, Fingrid

        hajautetun tuotannon näkökulmasta
        Raimo Lovio / Smart energy teknologia murros -hanke

    Mitä muutos edellyttää verkoilta? (TSO ja DSOt)
    Jouni Pylvänäinen / Roadmap 2025 -hanke

3. Försörjningsberedskap på elmarknaden (presentationer på finska)

    Onko tarvetta huoltovarmuusreserville? Missä tilanteessa huoltovarmuusreserviä voitaisiin käyttää (markkinoiden ja valmiuslain väli?)
    Tatu Pahkala, TEM