Nationell energi- och klimatstrategi 2030

Den 24 november 2016 har Sipilä's regeringen godkänt den nationella energi- och klimatstrategin fram till 2030. Strategin överlämnades till riksdagen. 

Den här strategipublikationen innehåller diagram och tabeller som kompletterar den energi- och klimatstrategi som statsrådet har godkänt:

Bakgrundsrapport till energi- och klimatstrategi:

Som en del av energi- och klimatstrategi många forskningsrapporter har gjorts av tjänstemän eller forskare. De viktigaste har nämnts här (alla på finska):

Presskonferensens material finns här (på finska).

Ytterligare upplysningar: petteri.kuuva(at)tem.fi och riku.huttunen(at)tem.fi