Seminarium om energieffektivitet den 4 maj 2016

Arbets- och näringsministeriets energiavdelning ordnade den 4 maj ett seminarium för sakkunniga i energieffektivitet. Sakkunniga diskuterade fyra teman inom energieffektivitet:  Boende och transport, Klok konsument, Jordbruk och landsbygdsnäring, och Småindustri och service.Seminariets finskspråkiga presentationer kan laddas från den här sidan. Seminariets ordförande var industriråd Timo Ritonummi från arbets- och näringsministeriets energiavdelning.

Program

9.00 Öppningsanföranden
Riku Huttunen, arbets- och näringsministeriet
Timo Ritonummi, arbets- och näringsministeriet

9.20 TEMA 1: Boende och transport

Trafik
Sonja Heikkilä, OP Financial Group
Juhani Laurikko, Teknologiska forskningcentralen VTT AB

Byggd omgivning
Miimu Airaksinen, Teknologiska forskningcentralen VTT AB
Ari Ahonen, Innovation Heaven

Intelligenta städer
Tiina Kähö, Sitra
Pekka Paloheimo, Eero Paloheimo Ecocity

11.00 TEMA 2: Klok konsument
Eva Heiskanen, Helsingfors universitet
Tuuli Kaskinen, Demos Helsinki

11.25 TEMA 3: Jordbruk och landsbygdsnäring
Mika Yli-Petäys, Thermopolis
Maarit Kari, ProAgria

11.50 TEMA 4: Småindustri och service
Sami Nikander, Kemiindustrin KL rf
Lea Rankinen, SOK

12.15 Sammandrag

12.30 Seminariets avslutning