Energy Star

Energy Star är ett system för märkning av energiprestanda som grundandes av Förenta staternas miljöskyddsmyndighet (EPA) år 1992. Det är fråga om ett frivilligt energimärkningsprogram som tillverkare, försäljare och återförsäljare av anordningar kan ansluta sig till.

EU deltar i Energy Star–systemet för kontorsutrustningens del. Förenta staterna och EU har sedan 2001 haft ett avtal om programmet Energy Star som främjar energieffektiviteten hos kontorsutrustning. Det nuvarande femåriga avtalet med Förenta staterna undertecknades i början av 2013.

Avtalet med Förenta staterna har i EU satts i kraft genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 106/2008 om ett gemenskapsprogram för energieffektivitetsmärkning av kontorsutrustning. Energy Star-programmet är frivilligt, men artikel 6 i förordningen förpliktar myndigheterna inom den centrala förvaltningen att vid sin upphandling av kontorsutrustning tillämpa energieffektivitetskrav av minst  Energy Star-nivån.

Programmet omfattar följande kontorsutrustning:

  • datorer
  • bildskärmar
  • bildgivande utrustning (kopieringsmaskiner, faxar, utskrivare, skannrar, postningsmaskiner, flerfunktionsapparater)

 

Överenskommelsen mellan EU och Förenta staterna har upphört 20.2.2018.

Produkter med Energy Star markering finns ännu på marknaderna ända tills förråden tar slut och nya produkter har ersätts de gamla. I reklameringen bör man inte längre komma fram med Energy Star markeringar.

 

Ytterligare information: pekka.karpanen(at)tem.fi