Energy Star

Energy Star är ett system för märkning av energiprestanda som grundandes av Förenta staternas miljöskyddsmyndighet (EPA) år 1992. Det är fråga om ett frivilligt energimärkningsprogram som tillverkare, försäljare och återförsäljare av anordningar kan ansluta sig till.

EU deltar i Energy Star–systemet för kontorsutrustningens del. Förenta staterna och EU har sedan 2001 haft ett avtal om programmet Energy Star som främjar energieffektiviteten hos kontorsutrustning. Överenskommelsen mellan EU och Förenta staterna har upphört 20.2.2018.

Programmet omfattar följande kontorsutrustning:

  • datorer
  • bildskärmar
  • bildgivande utrustning (kopieringsmaskiner, faxar, utskrivare, skannrar, postningsmaskiner, flerfunktionsapparater)

Produkter med Energy Star markering finns ännu på marknaderna ända tills förråden tar slut och nya produkter har ersätts de gamla. I reklameringen bör man inte längre komma fram med Energy Star markeringar.

Ytterligare information: pekka.karpanen(at)tem.fi