Ersättning för inledande kartläggning

För varje person som kommunen utarbetar en integrationsplan med får kommunen en ersättning om 700 euro.

Läs mer om ersättningar till kommunerna (integration.fi).