Ersättningar för specialkostnader beta las ut på basis av de verkliga kostnaderna

Kommunerna ersätts för de betydande social- och hälsovårdskostnader som förverkligats vid vård av en skada eller långtidssjukdom i tio års tid om personen varit i behov av vård då hen anlände i Finland.

Dessutom kan kommunen ersättas för oförutsedda social- och hälsovårdskostnader samt särskilda utgifter inom socialväsendet, till exempel barnskyddet. Eftervårdskostnaderna för 18–21-åringar som anlänt i Finland ensamma som minderåriga ersätts till fullt belopp om den unga personen fortfarande är utländsk medborgare.

Läs mer om ersättningar till kommunerna (integration.fi).