EU-ordförandeskapet vid arbets- och näringsministeriet

Finland är ordförandeland i Europeiska unionens råd från och med den 1 juli 2019. Under det halvårslånga ordförandeskapet leder Finland rådets möten på minister- och tjänstemannanivå.

Ordförandelandet för EU:s lagstiftningsarbete och politikinitiativ framåt i rådet och ser till att det finns kontinuitet i behandlingen av EU-ärenden.

Finland är ordförande både för rådets formella möten som hålls i Bryssel och Luxemburg och för de informella möten som hålls i Finland. Syftet med de informella mötena är att diskutera aktuella EU-ärenden.

Finland ordnar sex informella ministermöten i Finlandiahuset i Helsingfors under sitt ordförandeskap. Arbets- och näringsministeriet organiserar ett informellt ministermöte om konkurrenskraft. Dessutom ordnas detmånga olika möten på tjänstemannanivå i Helsingfors.

EU-ordförandeskapets förberedning

Statsrådets kansli ansvarar för helhetsplaneringen och genomförandet av EU-ordförandeskapet. Arbets- och näringsministeriet svarar för beredningen av substansfrågor i fråga om Europeiska unionens tillväxt och konkurrenskraft. 

Gruppen för EU-ärenden och internationella frågor samordnar ordförandeskapets förberedelser vid arbets- och näringsministeriet. Kontaktuppgifter.

Finland inledde också ordförandeskapet i EU:s högnivågrupp för konkurrenskraft och tillväxt från och med januari 2019. Uppgiften fortsätter till utgången av juni 2020. Janne Känkänen, direktör för EU-ärenden och internationella ärenden vid arbets- och näringsministeriet är högnivågruppens ordförande. I högnivågruppen diskuteras centrala politiska åtgärder gällande EU:s globala konkurrenskraft.

Programmet för Finlands ordförandeskap i Europeiska unionens råd 

Prioriteringarna för Finlands EU-ordförandeskap är: 

  • att stärka de gemensamma värdena och rättsstatsprincipen,
  • att göra EU till en union med bättre konkurrenskraft och social inkludering,
  • att stärka EU:s ställning som global klimatledare
  • och att säkerställa medborgarnas övergripande säkerhet.

Programmet
Evenemang