#EU4FairWork-kampanj

Kahvilatyöntekijä

Svartarbete känner inga gränser. Europeiska arbetsmyndigheten tillsammans med sina medlemsländer ordnar en informationskampanj som delar ut information om åtgärder för bekämpning av svartarbete och om varför officiellt arbete är en fördel för alla. Europeiska unionen arbetar tillsammans mot svartarbete.

I Finland deltar ett täckande nätverk i kampanjen. Kampanjen omfattar ministerier, tillsynsmyndigheter och organisationer: arbets- och näringsministeriet, justitieministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, inrikesministeriet, finansministeriet, polisen, Migrationsverket, arbetarskyddsmyndigheten, dvs. regionförvaltningsverkens ansvarsområden för arbetarskyddet, Skatteförvaltningen, pensionsskyddscentralen, arbetarskyddscentralen, Finlands näringsliv, Byggnadsindustrin, Företagarna i Finland rf, Turism- och Restaurangförbundet rf , Akava ry, Servicefacket PAM rf, Byggnadsförbundet rf, FFC, STTK rf, Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry, Autoliikenteen Työnantajaliitto ry,  Europeiska institutet för kriminalpolitik (HEUNI), KT Kommunarbetsgivarna och FPA.

Informationskampanjen börjar i mars och avslutas i oktober 2020. Du kan följa kampanjen i sociala medier under hashtaggen #EU4FairWork.

Ytterligare information:

Päivi Kantanen, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet
Anna Rissanen, kommunikationsexpert, arbets- och näringsministeriet

Press meddelande av abets- och näringsministeriet och social- och hälsovårdsministeriet 22.9.2020: Ministrarna Haatainen och Pekonen: För att bekämpa odeklarerat arbete behövs ett aktivt samarbete mellan företag, organisationer och myndigheter

Yttirligare information på kampanjen på webbplatsen Den grå ekonomin och den ekonomiska brottsligheten

Webbplatsen Den grå ekonomin och den ekonomiska brottsligheten förändras: Den som använder svart arbetskraft vill undvika arbetsgivarförpliktelser