Evenemang

Inledande seminarium 23.9.2019

Stora branschorganisationer såsom kemi-, teknologi-, skogs- och energiindustrin presenterade utkast till färdplaner vid ett seminarium för branschaktörer som arbets- och näringsministeriet ordnade den 23 september 2019 i Helsingfors. Seminariet samlade över 120 representanter för olika branscher och intressegrupper.

Arbetet med att minska industrins utsläpp tar ytterligare fart tack vare de sektorspecifika färdplanerna. Färdplanerna hjälper att säkerställa att de nya utsläppsminskningsåtgärder som fastställs för industrin blir tillräckligt verkningsfulla, men samtidigt realistiska. Arbetet med att ta fram utsläppssnåla lösningar ger också finska företag möjlighet att i omfattande skala etablera ny affärsverksamhet ute i världen, påpekade näringsminister Katri Kulmuni.

Diskussionsmöte för sektorer med små och medelstora växthusgasutsläpp 19.9.2019

Vid detta evenemang, som riktades till sektorer med små och medelstora växthusgasutsläpp, diskuterade deltagarna tillsammans hur färdplanerna kan utarbetas inom olika sektorer och vilken gemensam grund som kan tillämpas i arbetet.

Ministerierna presenterade planer för beredningen inom respektive sektor och beskrev statsförvaltningens behov. Deltagarna fick dessutom ta del av en presentation om det arbete som redan tidigare inletts inom en specifik sektor, liksom även Finlands näringslivs tankar kring arbetet. Finlands näringsliv stöder medlemsförbunden i deras arbete med färdplanerna. Diskussionsmötet gick – i enlighet med namnet – ut på diskussion och tankeutbyte.

Diskussionsmöte om arbetstagare och kompetensbehov 7.11.2019

Omställningen till ett koldioxidsnålt samhälle kan också medföra förändringar för arbetstagarna inom de olika sektorerna. Vid detta diskussionsmöte, som ordnades av arbets- och näringsministeriet, utbytte deltagarna synpunkter på framtida kompetensbehov och den inverkan omställningen har på sysselsättningen.

En representant för arbets- och näringsministeriet inledde mötet, och efter det höll flera arbetstagarförbund anföranden. Under mötet hölls också en mer ingående presentation om arbetet med färdplanen för en specifik sektor, och både arbetsgivaren och arbetstagarna presenterade sin syn på arbetet. Innan diskussionsdelen inleddes behandlades också kontinuerligt lärande.