Experter

Branschcheferna fungerar som riksomfattande experter inom sin egen bransch. Vid NTM-centralerna finns dessutom regionala experter på frågor som gäller bl.a. finansiering, utveckling eller rådgivning.

Livsmedelsbranschen

Leena Hyrylä

Branschchef

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland
Valtion virastotalo, Villimiehenkatu 2 B
53100 Lappeenranta
Tfn 0295 029 047
fornamn.efternamn(at)ely-keskus.fi 

Träproduktsindustrin

Tapani Kiiskinen

Branschchef

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Kajanaland
Kalliokatu 4
87100 Kajaani
Tfn 050 395 5083
fornamn.efternamn(at)ely-keskus.fi 

Naturproduktsbranschen

Sirkku Wacklin

Branschchef

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten
Pitkänsillankatu 15
67100 Kokkola
Tfn 050 312 8665
fornamn.efternamn(at)ely-keskus.fi 

Förnybar energi

Markku Alm

Branschchef

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland
Självständighetsplan 2
20800 Åbo
Tfn 0295 022 542
fornamn.efternamn(at)ely-keskus.fi 

Gruvbranschen

Heino Vasara

Branschchef

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland
Hallituskatu 3 B
96100 Rovaniemi
Tfn 0295 039 689
fornamn.efternamn(at)ely-keskus.fi 

Social- och hälsovårdstjänster

Terhi Tevameri

Koordinator för social-, hälsovårds- och välfärdsbranschen 

Egentliga Finlands TE-byrå
Självständighetsplan 2
20800 Åbo
tfn 029 504 4645
fornamn.efternamn(at)te-toimisto.fi 

Ledning av branschtjänsten samt samarbets- och avtalsfrågor

Katri Lehtonen

Utvecklingschef

Arbets- och näringsministeriet
Innovationer och företagsfinansiering
Alexandersgatan 10
00170 Helsingfors
Tfn 0295 064 926
fornamn.efternamn(at)tem.fi