Experter

Branschcheferna fungerar som riksomfattande experter inom sin egen bransch. Vid NTM-centralerna finns dessutom regionala experter på frågor som gäller bl.a. finansiering, utveckling eller rådgivning.

Livsmedelsbranschen

Leena HyryläLeena Hyrylä

Branschchef

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland
Valtion virastotalo, Villimiehenkatu 2 B
53100 Lappeenranta
Tfn 0295 029 047
fornamn.efternamn(at)ely-keskus.fi 

Gruvbranschen

Heino VasaraHeino Vasara

Branschchef

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland
Hallituskatu 3 B
96100 Rovaniemi
Tfn 0295 039 689
fornamn.efternamn(at)ely-keskus.fi 

Social- och hälsovårdstjänster

Terhi TevameriTerhi Tevameri

Utvecklingsexpert för social-, hälsovårds- och välfärdsbranschen 

KEHA-centret
tfn 050-464 8485
fornamn.efternamn(at)ely-keskus.fi 

 

Turism

Outi Kaihola

Branschchef

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax
Jääkärinkatu 14
50100 Mikkeli
Tfn 0295 024 047
fornamn.efternamn(at)ely-keskus.fi 

 

Ledning av branschtjänsten samt samarbets- och avtalsfrågor

Katri Lehtonen

Utvecklingschef

Arbets- och näringsministeriet
Innovationer och företagsfinansiering
Alexandersgatan 10
00170 Helsingfors
Tfn 0295 064 926
fornamn.efternamn(at)gov.fi