Kommunerna ska främja integrationen på lokalnivå

Lagen om främjande av integration fastställer utvecklingen, planeringen och uppföljningen av integrationen på lokal nivå som kommunens uppgift. Enligt lagen ska kommunen garantera utbudet av tillräckliga tjänster som avses i integrationslagen samt de kommunala tjänsternas lämplighet för kommuninvånare med invandrarbakgrund.


Det lönar sig för kommunen att förbereda sig på att ta emot personer som får internationellt skydd, eftersom de då kan föregripa ordnandet av tjänster som avses i integrationslagen samt kartlägga kommunens styrkor och utmaningar. Detta stöder en smidig flyttning till kommunen och integrationstjänsterna för personer som får internationellt skydd. Både kommunen och kommuninvånarna drar nytta av att integrationen inleds snabbt.

Kommunerna kan förbereda sig på att ta emot personer som får internationellt skydd genom att:

  • komma överens om kommunplatser med NTMcentralerna,
  • samarbeta med en flyktingförläggning som eventuellt ligger i kommunen eller dess närområden, och
  • inkludera mottagandet av personer som får internationellt skydd i kommunens strategier, till exempel integrationsprogram.

 

Du kan läsa informationspaketet också i pdf-format och skriva ut det på webbsidan integration.fi.