Företagsutvecklingstjänsterna erbjuder SMF-företag goda förutsättningar att gå vidare

Företagsutvecklingstjänsterna är tjänster skapade för SMF-företagens behov. De stöder företagens förnyelse, tillväxt, utveckling, sysselsättning samt kommersialisering av innovationer. Genom tjänsterna hjälper man också SMF-företag att förbereda sig inför omställningar och omvälvningar som beror på verksamhetsmiljön eller interna faktorer inom företaget.
 
Utvecklingstjänsterna omfattar affärsverksamhetsanalys-, konsultations- och utbildningstjänster. Tjänsterna är avsedda för verksamma SMF-företag med vilja till utveckling. För tjänsterna finns inte branschvisa begränsningar.
 
Företag kan söka tjänsterna hos närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna). Tjänsterna produceras av konkurrensutsatta expertföretag. De experter som är utvalda till tjänsteleverantörer har hög utbildnings- och kompetensnivå samt solid erfarenhet i branschen. Detta tillförsäkrar tjänster av hög kvalitet för företag i hela Finland.
 
Företagsutvecklingstjänsterna definieras i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012) och är avgiftsbelagda för företag.

Ytterligare information: kari.alanko(at)tem.fi

 

På andra webbplatser