Företagsutvecklingstjänster ger små och medelstora företag goda förutsättningar att gå vidare

Företagsutvecklingstjänsterna är tjänster som skapats för små och medelstora företags behov och som stöder företagens förnyelse, tillväxt, utveckling, sysselsättning samt kommersialisering av innovationer. Genom tjänsterna hjälper man också små och medelstora företag att förbereda sig på förändringar och omvälvningar som beror på omvärlden eller interna faktorer i företaget. 
 
Utvecklingstjänsterna består av analys-, konsulterings- och utbildningstjänster. Tjänsterna är avsedda för verksamma och tillväxtdrivna små och medelstora företag. Tjänsterna har inga bransch-specifika begränsningar. 

Tjänsterna, deras innehåll, syfte, priser och ansökan om tjänster beskrivs närmare på webbplatsen för företagsutvecklingstjänster .

Tjänsterna beviljas företag via närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralen). NTM-centralen kan också be om ytterligare upplysningar redan innan tjänsten söks (se kontaktuppgifterna på tjänstens webbplats). Tjänsterna produceras av konkurrensutsatta expertföretag. De experter som valts för att producera tjänsterna har hög utbildnings- och kompetensnivå samt gedigen erfarenhet av branschen. Detta garanterar företagen högklassiga tjänster i hela Finland.
 
Företagsutvecklingstjänsterna definieras i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012). Servicen är avgiftsbelagd för företagen, men det statliga stödet täcker en del av kostnaderna. 

Ytterligare information: kari.alanko(at)gov.fi

 

På andra webbplatser