Kommunen är skyldig att ordna småbarnsfostran samt förskole- och grundundervisning

Kommunen ska ordna småbarnsfostran och förskoleundervisning som även lämpar sig för invandrarbarn som inte är i läropliktsålder. För barn i läropliktsålder ska kommunen ordna grundundervisning. Dessutom är det möjligt för kommunen att ordna förberedande undervisning där eleven kan uppnå språkliga och övriga färdigheter som krävs för att delta i grundundervisningen. Eleverna integreras i skolans verksamhet i enlighet med läroplanen för förberedande undervisning.

Läs mer om barn och unga (integration.fi).