Förutsedd strukturomvandling

Genom åtgärder för förutsedd strukturomvandling påskyndas strukturomvandlingen i regionerna, genomförs snabba, nya åtgärder av försökskaraktär och stärks regionens förmåga att anpassa sig till förändringar i näringsstrukturen (resiliens). Förnyelse, tillväxt och internationalisering inom näringslivet och företagsverksamheten samt försök som främjar sysselsättning och företagsverksamhet har en viktig roll.

Med det anslag som har reserverats för inledande av regionala innovationer och försök (AIKO) har man stött dessa åtgärder för förutsedd strukturomvandling som utgår från regionerna. Åtgärder för snabbt igångsättande av viktiga utvecklingsinitiativ har stötts och utvecklingsprocesser av betydande omfattning inletts med hjälp av finansieringen.

Beslut om AIKO-finansiering för förutsedd strukturomvandling har fattats av landskapsförbunden på basis av landskapsprogrammets genomförandeplan. Planen för förutsedd strukturomvandling, dvs. beredskapsplanen, är en del av genomförandeplanen.

AIKO-finansieringen har varit avsedd att vara ett snabbt sätt för landskapsförbunden att ta initiativ till nya åtgärder som syftar till förnyelse i regionen. Utnyttjandet av finansieringen ska ha skett systematiskt och baserat sig på de nationella prioriteringarna i fråga om regionutvecklingen, på landskapsprogrammet och på strategin för smart specialisering.

Ytterligare upplysningar: jarmo.palm (at) tem.fi och hanna-mari.kuhmonen (at)tem.fi