Frågor och svar om ansökan om nätverkssamarbete mellan regioner