Frågor och svar om evenemangsgarantin

Syftet med evenemangsgarantin är att minska den ekonomiska risken för att ordna evenemang. Garantin är en förhandsförbindelse som ges till evenemangsarrangören för de kostnader som evenemangsarrangören uppgett. Om evenemanget ställs in eller dess omfattning begränsas med stöd av lag eller ett beslut av myndigheten, betalas ersättning för de faktiska kostnaderna.

Ansökningstiden för evenemangsgarantin har gått ut.

Evenemangsarrangörerna ansöker om evenemangsgaranti hos Statskontoret. Mer information och ansökan

Även undervisnings- och kulturministeriet beviljar stöd för evenemang. Mer information om UKM:s stöd