Frågor och svar om kostnadsstödet och ersättningen för stängning

Statskontoret har utlyst en tredje ansökningsomgång för kostnadsstöd till företag på Statskontorets webbplats. Ansökningstiden pågår till den 23 juni. På webbplatsen kan också mikro- och småföretag ansöka om stängningsersättning.

Regeringen lämnade en proposition till riksdagen med förslag till lag om en fjärde ansökningsomgång för kostnadsstöd och ersättning för stängning av lokaler riktad till medelstora och stora företag den juni 2021. Statskontoret har för avsikt att utlysa en ansökningsomgång för ersättning för stängda lokaler i juli och den fjärde ansökningsomgången för kostnadsstöd i augusti. Regeringen har avsatt 200 miljoner euro för ändamålet.

Frågor och svar om kostnadsstödet

Frågor och svar om ersättningen för stängning