Frågor och svar om nedstängningen av restauranger

Restauranger och andra förplägnadsrörelser var stängda för kunder från och med den 9 mars fram till den 18 april 2021 i de områden där det var nödvändigt för att hindra spridningen av coronaepidemin. Information på denna websida gäller perioden av nedstängningen. Information om aktuella begränsningar finns på statsrådets webbsida.