Frågor och svar om reformen av gruvlagen

Gruvlagen revideras under 2020-2022. I samband med reformen hörs intressentgrupper och lagberedningen görs utifrån evidensbaserad information. Lagreformen baserar sig på regeringsprogrammet.