Modellen för självständig jobbsökning

Regeringen har berett ändringar i påföljdssystemet för utkomstskyddet för arbetslösa. Ändringarna hänför sig till landskaps- och tillväxttjänstreformen. Det centrala i beredningen har varit att självständig jobbsökning ska utgöra en förutsättning för att få arbetslöshetsförmån. Samtidigt minskas andra skyldigheter som hänför sig till erhållande av arbetslöshetsförmåner.

Den så kallade modellen för självständig jobbsökning har senast beretts av arbets- och näringsministeriets arbetsgrupp på trepartsbasis, vars tidsfrist gick ut den 28 februari 2019. Arbetsgruppen lade inte fram något förslag till modell. Eventuella fortsatta åtgärder beslutas av den regering som utnämns efter riksdagsvalet våren 2019.

Svaren nedan baserar sig på allmän nivå på vad modellen för självständig jobbsökning eventuellt skulle kunna innebära.

Mer om ämnet

Arbets- och näringsministeriets pressmeddelande 14.6.2018: Minister Lindström: Beredningen av modellen för jobbsökning på eget initiativ fortsätter

Arbets- och näringsministeriets pressmeddelande 5.5.2017, Arbetslösa uppmuntras att söka jobb mer aktivt och att bli företagare

Begäran om utlåtande om utkastet till regeringsproposition (på finska)