Frågor och svar om stängningen av restauranger

Restaurangerna stängdes för kunderna 4 april–31 maj 2020 för att förhindra att coronaviruset sprids. På denna sida finns information om den lagstiftning genom vilken restaurangverksamheten temporärt begränsades. Restaurangerna öppnades för kunderna med vissa begränsningar den 1 juni 2020.