Frågor och svar om stöd och gottgörelse till restauranger

Restaurangerna stängdes för kunderna 4 april–31 maj 2020 för att förhindra att coronaviruset sprids. På denna sida finns information om den gottgörelse för verksamhetsbegränsningar som beviljats för denna tid samt om det stöd som förplägnadsföretagen har kunnat få för att anställa en arbetstagare efter att verksamheten inletts på nytt.