Frågor och svar om stödet för ensamföretagare 

Arbets- och näringsministeriet och Kommunförbundet har tillsammans beskrivit närmare syftet med förordningen och preciserat anvisningen. På denna webbplats har samlats särskilt frågor som bidrar till att säkerställa en jämlik behandling av företagarna. Eftersom det inte är möjligt att kommentera enskilda situationer under frågor och svar, ska den sökande av stödet för ensamföretagare vid tilläggsfrågor kontakta kommunen.

Vad handlar det om, och vem kan söka?

Överlappning av stödet med andra stöd

Vilka branscher beviljas stöd?

Hur ansöker jag om stöd?

Frågor och svar om hur man ansöker om statsunderstöd och hur man ordnar ansökningen för ensamföretagare