Konkurrenskraftsrådets mål är att enas om en allmän riktlinje för EU:s medlemsländer om företagens samhällsansvar och om rättsakten om halvledare

1.12.2022 8.04
ANM
EU-lippuja
De ministrar som ansvarar för konkurrenskraftsfrågor i EU samlas för årets sista möte i konkurrenskraftsrådet i början av december.  Mötet i rådet för inre marknad och industri har som mål att enas om en allmän riktlinje för EU-länderna om tillbörlig aktsamhet för företag och om rättsakten om halvledare för Europa. Mötet i rådet för forskning och innovation har för avsikt att godkänna slutsatser om ett nytt europeiskt innovationsprogram.

Seminariet Suomen suunta: arbetsminister Haatainen bjöd in arbetsmarknadsorganisationerna till diskussion om utmaningarna i fråga om sysselsättning och ekonomisk utveckling

28.11.2022 15.39
ANM
Arbetsminister Tuula Haatainen
Arbetsminister Tuula Haatainen
Arbetsminister Tuula Haatainen bjöd in företrädare för arbetsmarknadsorganisationerna och deras ledning till ett gemensamt diskussionsmöte måndagen den 28 november 2022 för att bedöma de centrala utmaningarna i fråga om sysselsättning och ekonomisk utveckling.

Gemensamma visioner för östra Finland – djärva idéer är välkomna

28.11.2022 13.17
ANM
Näringsminister Mika Lintilä
Näringsminister Mika Lintilä
Endast ett Finland vars resurser används fullt ut är ett tryggt, livskraftigt och konkurrenskraftigt Finland, skriver näringsminister Mika Lintilä.

Kapitalisering på 200 miljoner euro av staten till Klimatfonden Ab

24.11.2022 21.27
ANM
Statsrådet gav den 24 november 2022 arbets- och näringsministeriet fullmakt att på statens vägnar göra en vederlagsfri investering på 200 miljoner euro i Klimatfonden Ab:s fond för inbetalt fritt eget kapital. Kapitaliseringen avses göras som en investering 2022.

Utredning samlade information om hur kunnande som förvärvats i arbete kan identifieras och utnyttjas inom sysselsättningstjänsterna

29.11.2022 9.38
ANM
Inom sysselsättningstjänsterna har man genomfört olika projekt och försök som gäller tillgodoräknande av icke-formell kunskap, men det har inte funnits någon enhetlig modell för det. I en färsk utredning bedöms det att utvidgade möjligheter till tillgodoräknande av icke-formell kunskap inom sysselsättningstjänsterna kräver gemensamma begrepp och ökat samarbete.

Reformen av lagstiftningen om utsläppshandel inleds – styrgruppen och underarbetsgrupperna för beredningen har tillsatts

24.11.2022 8.59
ANM
Arbets- och näringsministeriet har tillsatt en styrgrupp och fyra underarbetsgrupper som ska bereda reformen av lagstiftningen om utsläppshandel. Gruppernas mandatperiod är 1.12.2022–31.1.2023. Genom den nya lagstiftningen genomförs reformerna i direktiven om utsläppshandel.

Visa mer...

Se även

Regeringens sysselsättningsåtgärder

Regeringens sysselsättningsåtgärder

Regeringen vidtar sysselsättningsåtgärder som stärker ekonomin och som syftar till sysselsättningseffekter som motsvarar 80 000 nya sysselsatta. 

Regeringens sysselsättningsåtgärder

Arbets- och näringstjänsterna 2024

Arbets- och näringstjänsterna 2024

Avsikten är att arbets- och näringstjänsterna överförs till kommunerna under 2024. Målet med reformen är en servicestruktur som på bästa möjliga sätt främjar snabb sysselsättning.

Reformens webbsidor

Finlands program för hållbar tillväxt

Finlands program för hållbar tillväxt

Programmet främjar konkurrenskraft, investeringar, en höjning av kompetensnivån samt forskning, utveckling och innovation. På vår webbplats finns information om finansieringsobjekten inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde, bl.a. om ansökningsomgångar som riktar sig till företag.

Programmet för hållbar tillväxt i arbets- och näringsministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Arbets - och näringsministeriet skapar förutsättningar för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar tillväxt. Den uppstår av kunniga människor på högkvalitativa arbetsplatser, produktivitetstillväxt och ökad sysselsättning.

Information om ministeriets uppgifter och målsättningar

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

ANM-koncernen omfattar sju ämbetsverk, 15 NTM-centraler, 15 arbets- och näringsbyråer, fem bolag och tre fonder. Inom hela förvaltningsområdet finns ca 8 000 anställda.

Läs mera

Ministrarna

Tuula Haatainen
Tuula Haatainen
Arbetsminister
Mika Lintilä
Mika Lintilä
Näringsminister