Minister Mykkänen deltar i IAEA:s generalförsamling i Wien

26.9.2023 15.55
ANM
Miljö- och klimatminister Kai Mykkänen
Miljö- och klimatminister Kai Mykkänen deltar i Internationella atomenergiorganets (IAEA) generalförsamling den 27 september 2023. Mötet ordnas denna vecka i Wien. Minister Mykkänen håller Finlands nationella anförande vid generalförsamlingen på onsdagen.

I augusti fanns det 249 500 arbetslösa arbetssökande

26.9.2023 8.04
ANM
Arbetslösä arbetssökare i slutet av augusti 249 500
Antalet arbetslösa arbetssökande steg med 10 400 personer jämfört med augusti i fjol. Det anmäldes 64 700 nya lediga jobb. Allt som allt fanns det i augusti 114 400 lediga jobb, vilket är 61 100 färre än för ett år sedan.

35 nya ansökningar om investeringsstöd för stora demonstrationsprojekt

25.9.2023 9.02
ANM
En teckning av en hög med pengar och en grön elkabel
Utlysningen av stöd till stora demonstrationsprojekt för ny energiteknik 2023 har avslutats. Arbets- och näringsministeriet mottog inom den utsatta tiden 35 nya ansökningar om investeringsstöd. Ansökningstiden var 25.4–15.9.2023.

Jan Hjelt blir avdelningschef vid arbets- och näringsministeriet

21.9.2023 13.45
ANM
Jan Hjelt
Jan Hjelt
Statsrådet har utnämnt juris kandidat, vicehäradshövding Jan Hjelt till avdelningschef för avdelningen för sysselsättning och fungerande marknader vid arbets- och näringsministeriet för tiden den 1 oktober 2023–30 september 2028.

Klimatfondens Neste-aktier återförs i statens direkta ägo

21.9.2023 13.30
ANM
statsrådets beslut
Regeringen gav den 21 september 2023 arbets- och näringsministeriet rätt att återförvärva Klimatfonden Ab:s ägarandel på 8,31 procent av aktierna i Neste Abp i statens direkta ägo. Aktierna, sammanlagt 63 894 123 stycken, överförs till staten till samma värde som de ursprungligen överfördes till bolaget utan penningvederlag.

Se även

Arbets- och näringstjänsterna 2024

Arbets- och näringstjänsterna 2024

Organiseringsansvaret för arbets- och näringstjänsterna överförs till kommunerna den 1 januari 2025. Målet med reformen är en servicestruktur som på bästa möjliga sätt främjar snabb sysselsättning.

Reformens webbsidor

Finlands program för hållbar tillväxt

Finlands program för hållbar tillväxt

Programmet främjar konkurrenskraft, investeringar, en höjning av kompetensnivån samt forskning, utveckling och innovation. På vår webbplats finns information om finansieringsobjekten inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde, bl.a. om ansökningsomgångar som riktar sig till företag.

Programmet för hållbar tillväxt i arbets- och näringsministeriet

Informationstjänst för företagsstöd

Informationstjänst för företagsstöd

Den offentliga informationstjänsten för företagsstöd innehåller uppgifter om beviljade och utbetalda stöd enligt FO-nummer. Syftet är att effektivisera transparensen i och uppföljningen av företagsstöden samt att ge information om hur stöden fördelas och utvecklas.

Informationstjänst för företagsstöd

Ministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Arbets - och näringsministeriet skapar förutsättningar för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar tillväxt. Den uppstår av kunniga människor på högkvalitativa arbetsplatser, produktivitetstillväxt och ökad sysselsättning.

Information om ministeriets uppgifter och målsättningar

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

ANM-koncernen omfattar sju ämbetsverk, 15 NTM-centraler, 15 arbets- och näringsbyråer, fem bolag och tre fonder. Inom hela förvaltningsområdet finns ca 8 000 anställda.

Läs mera

Ministrarna

Arto Satonen
Arto Satonen
Arbetsminister
Wille Rydman
Wille Rydman
Näringsminister
Kai Mykkänen
Kai Mykkänen
Miljö- och klimatminister
Mari Rantanen
Mari Rantanen
Inrikesminister
Anna-Kaisa Ikonen
Anna-Kaisa Ikonen
Kommun- och regionminister