Fortsatt stöd för icke täckta fasta kostnader enligt lagen om kostnadsstöd

25.5.2022 15.30
ANM
Regeringen utfärdade en förordning om ikraftträdande av ändringen av lagen om temporärt kostnadsstöd för företag den 25 maj 2022. Lagen gäller stöd för icke täckta fasta kostnader och är särskilt avsett för större företag för att ersätta de ekonomiska skador som coronapandemin orsakat.

Lagförslag som minskar distributionsskyldigheten 2022 överlämnas till riksdagen

25.5.2022 14.04
ANM
Bensapistooli työnnettynä auton tankkausaukkoon
Den 25 maj 2022 lämnade statsrådet ett lagförslag till riksdagen med en lagändring som tillfälligt ska minska distributionsskyldigheten för förnybara drivmedel 2022. Avsikten är att sänka priset på drivmedel.

Lösningar i gränstvister i anslutning till kollektivavtal - enhälligt betänkande från arbetsgruppen på remiss

25.5.2022 13.26
ANM
Arbetsgruppen föreslår ny frivillig medling i gränstvister i anslutning till kollektivavtal samt preciseringar i parternas skyldighet att förbereda sig inför förlikningsförhandlingar. Målet är att bevara arbetsfreden samt förebygga och lösa konflikter på arbetsmarknaden särskilt i anslutning till kollektivavtal. Ändringsförslagen effektiviserar också förlikningsförfarandet.

Arbetsmarknadsprognos: Sysselsättningen fortsätter öka – pendlingen ökar kraftigt bland äldre och arbetslösheten minskar

25.5.2022 9.02
ANM
Graphig bild. Sysselsättningen och arbetslöshetsgraderna och prognoserna för dessa - ANM prognos.
I Finland ökar sysselsättningen enligt den arbetsmarknadsprognos som sträcker sig fram till 2024. Antalet personer som har ett arbete fortsätter stiga, men efter den snabba återhämtningen från covid-19-pandemin börjar tillväxten mattas av i slutet av 2023.

Regeringen föreslår ändringar i de lagar som främjar sysselsättning och integration

25.5.2022 15.37
ANM
Invandrade som studerar.
Regeringen föreslår ändringar i tre lagar när ansvaret för att ordna social- och hälsovårdstjänster i början av nästa år överförs från kommunerna till välfärdsområdena. Ändringarna gäller lagen om sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen, lagen om främjande av integration (integrationslagen) och lagen om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen (lagen om ett kommunförsök). Den 25 maj 2022 ska regeringen överlämna sin proposition till riksdagen.

Broschyren Arbeta i Finland på 24 språk och en flerspråkig rådgivningstjänst ska motverka utnyttjande av utländsk arbetskraft

16.5.2022 14.17
ANM
Jordgubbplockarens händer och en hel jordgubbslåda.
Broschyren Arbeta i Finland ges ut av arbets- och näringsministeriet och informerar arbetstagare om deras rättigheter på 24 språk. I broschyren finns också information om vart man kan vända sig om man misstänker utnyttjande. En flerspråkig rådgivningstjänst riktad till säsongsarbetare ska också motverka utnyttjande av utländsk arbetskraft. 

Visa mer...

Se även

Regeringens sysselsättningsåtgärder

Regeringens sysselsättningsåtgärder

Regeringen vidtar sysselsättningsåtgärder som stärker ekonomin och som syftar till sysselsättningseffekter som motsvarar 80 000 nya sysselsatta. 

Regeringens sysselsättningsåtgärder och deras effekter

Arbets- och näringstjänsterna 2024

Arbets- och näringstjänsterna 2024

Avsikten är att arbets- och näringstjänsterna överförs till kommunerna under 2024. Målet med reformen är en servicestruktur som på bästa möjliga sätt främjar snabb sysselsättning.

Reformens webbsidor

Finlands program för hållbar tillväxt

Finlands program för hållbar tillväxt

Programmet främjar konkurrenskraft, investeringar, en höjning av kompetensnivån samt forskning, utveckling och innovation. På vår webbplats finns information om finansieringsobjekten inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde, bl.a. om ansökningsomgångar som riktar sig till företag.

Programmet för hållbar tillväxt i arbets- och näringsministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Arbets - och näringsministeriet skapar förutsättningar för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar tillväxt. Den uppstår av kunniga människor på högkvalitativa arbetsplatser, produktivitetstillväxt och ökad sysselsättning.

Information om ministeriets uppgifter och målsättningar

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

ANM-koncernen omfattar sju ämbetsverk, 15 NTM-centraler, 15 arbets- och näringsbyråer, fem bolag och tre fonder. Inom hela förvaltningsområdet finns ca 8 000 anställda.

Läs mera

Ministrarna

Tuula Haatainen
Tuula Haatainen
Arbetsminister
Mika Lintilä
Mika Lintilä
Näringsminister