Tiina Korhonen utnämnd till ledningen för avdelningen med ansvar för region- och stadsutvecklingen vid arbets- och näringsministeriet

18.8.2022 13.23
ANM
Tiina Korhonen
Juris kandidat Tiina Korhonen har utnämnts till avdelningschef för arbets- och näringsministeriets avdelning för regioner och tillväxttjänster för tiden 1 november 2022–31 oktober 2027. Statsrådet beslutade om utnämningen den 18 augusti 2022.

Den nya riksförlikningsmannen Anu Sajavaara presenterar sig

16.8.2022 14.02
ANM Valtakunnansovittelijan toimisto
Riksförlikningsmannen Anu Sajavaara
Riksförlikningsmannen Anu Sajavaara
Juris kandidat Anu Sajavaara inledde sin fyraårsperiod som riksförlikningsman den 6 augusti 2022. Riksförlikningsmannens byrå ligger administrativt under arbets- och näringsministeriet, men förlikningsmannen är en oberoende aktör.

Arbets- och näringsministeriets budgetförslag fokuserar på främjande av sysselsättning, förnyelse och koldioxidsnålhet

5.8.2022 10.35
ANM
För arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde föreslås anslag på sammanlagt 3,78 miljarder euro för 2023, vilket är 236 miljoner euro mer än i den ordinarie budgeten för 2022. Till arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde riktas i anslutning till genomförandet av EU:s facilitet för återhämtning och resiliens anslag på sammanlagt 346,13 miljoner euro och en fullmakt på 101,5 miljoner euro.

Temporärt bränslestöd till transportföretag

4.8.2022 13.25
ANM
Statsrådet föreslår den 4 augusti 2022 att Republikens president stadfäster lagen om temporärt bränslestöd för transportföretag och beslutade utifrån riksdagens uttalande att utreda om det är möjligt att också stödja aktörer som använder lätt brännolja.

Delegationen för rymdärenden har tillsatts

18.8.2022 13.38
ANM
Regeringen tillsatte den 18 augusti 2022 delegationen för rymdärenden för mandatperioden 6.9.2022–5.9.2025. Delegationen styr genomförandet av den nationella rymdstrategin.

Det blir lättare för forskare att stanna i Finland genom att uppehållstillstånden görs smidigare – remissförfarande pågår

11.8.2022 15.00
ANM
Två kvinnor forskar.
Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om uppehållstillstånd för forskare har sänts på remiss. Enligt propositionen ska uppehållstillstånden förlängas för att det ska vara lättare att stanna i Finland och bedriva forskning. Samtidigt förbättras också ställningen för forskare som avlägger påbyggnadsexamen. 

Visa mer...

Se även

Regeringens sysselsättningsåtgärder

Regeringens sysselsättningsåtgärder

Regeringen vidtar sysselsättningsåtgärder som stärker ekonomin och som syftar till sysselsättningseffekter som motsvarar 80 000 nya sysselsatta. 

Regeringens sysselsättningsåtgärder och deras effekter

Arbets- och näringstjänsterna 2024

Arbets- och näringstjänsterna 2024

Avsikten är att arbets- och näringstjänsterna överförs till kommunerna under 2024. Målet med reformen är en servicestruktur som på bästa möjliga sätt främjar snabb sysselsättning.

Reformens webbsidor

Finlands program för hållbar tillväxt

Finlands program för hållbar tillväxt

Programmet främjar konkurrenskraft, investeringar, en höjning av kompetensnivån samt forskning, utveckling och innovation. På vår webbplats finns information om finansieringsobjekten inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde, bl.a. om ansökningsomgångar som riktar sig till företag.

Programmet för hållbar tillväxt i arbets- och näringsministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Arbets - och näringsministeriet skapar förutsättningar för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar tillväxt. Den uppstår av kunniga människor på högkvalitativa arbetsplatser, produktivitetstillväxt och ökad sysselsättning.

Information om ministeriets uppgifter och målsättningar

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

ANM-koncernen omfattar sju ämbetsverk, 15 NTM-centraler, 15 arbets- och näringsbyråer, fem bolag och tre fonder. Inom hela förvaltningsområdet finns ca 8 000 anställda.

Läs mera

Ministrarna

Tuula Haatainen
Tuula Haatainen
Arbetsminister
Mika Lintilä
Mika Lintilä
Näringsminister