Överföringen av arbets- och näringstjänsterna till kommunerna svarar mot kraven på en reform av sysselsättningstjänsterna

26.1.2022 9.53
ANM
Arbetsminister Tuula Haatainen
Arbetsminister Tuula Haatainen
Avsikten är att överföra arbets- och näringstjänsterna till kommunerna under år 2024. Regeringens riktlinje har att göra med regeringsprogrammets sysselsättningsmål och stärkandet av kommunernas ansvar för sysselsättningstjänsterna. Reformen påverkar i stor utsträckning både arbets- och näringsbyråernas och kommunernas arbetstagare och uppgifter, skriver arbetsminister Tuula Haatainen.

Energieffektivitetsavtalen: Företag och kommuner har effektiviserat sin årliga energianvändning med nästan 9 TWh

25.1.2022 11.00
ANM
De nästan 600 företag och 112 kommuner och samkommuner som har anslutit sig till de frivilliga energieffektivitetsavtalen hade vid utgången av 2020 effektiviserat sin årliga energianvändning med sammanlagt cirka 8,9 terawattimmar genom de åtgärder som de genomfört 2017–2020. Energibesparingen motsvarar den årliga energianvändningen i 450 000 eluppvärmda småhus.

De föreslagna ändringarna i utlänningslagen påskyndar uppehållstillstånden för dem som kommer till Finland för att arbeta – utkastet till regeringsproposition sänds på remiss

25.1.2022 10.58
ANM
Kocken avslutar matportionen.
Regeringen strävar efter att genom en reform av 5 kap. i utlänningslagen påskynda uppehållstillståndsprocesserna så att handläggningstiden för uppehållstillstånd på grund av arbete förkortas till i genomsnitt 30 dygn före utgången av regeringsperioden. Reformen ökar också användningen av automation och gör det möjligt att certifiera arbetsgivare, vilket underlättar ansökningsprocessen. 

I december fanns det 275 300 arbetslösa arbetssökande

25.1.2022 8.03
ANM
Animerad grafik och text: I december fanns det 275 300 arbetslösa arbetssökande  Antalet arbetslösa arbetssökande minskade med 82 000 personer på ett år.
Antalet arbetslösa arbetssökande minskade med 82 000 personer på ett år. I december anmäldes 90 600 nya lediga jobb. Allt som allt fanns det 164 500 lediga jobb, vilket är 71 600 fler än för ett år sedan.

Den nya verksamhetsmodellen Tillväxtportfölj stödjer hållbar tillväxt och välfärd som baserar sig på kompetens och innovationer

25.1.2022 10.53
ANM
Arbets- och näringsministeriets nya verksamhetsmodell är ett verktyg för att förbättra förmågan att förutse och konkretisera framtidsriktningen, förstå globala marknadsmöjligheter och våra egna konkurrensfördelar. Tillväxtportföljarbetet skapar ett bättre faktaunderlag och intensifierar samarbetet mellan den privata och den offentliga sektorn.

Ministrarna diskuterar den europeiska forskningens, innovationernas och högskolornas framtid i Paris

24.1.2022 9.49
ANM
EU-lippuja lipputangoissa
Det informella mötet mellan konkurrenskraftsministrarna (forskning, innovationer) hålls i Paris 24–25 januari 2022. Temat för mötet är synergier mellan högskoleutbildningen, forskningen och innovationerna samt högskolornas framtid i Europa.

Visa mer...

Se även

Regeringens sysselsättningsåtgärder

Regeringens sysselsättningsåtgärder

Regeringen vidtar sysselsättningsåtgärder som stärker ekonomin och som syftar till sysselsättningseffekter som motsvarar 80 000 nya sysselsatta. 

Regeringens sysselsättningsåtgärder och deras effekter

Finlands program för hållbar tillväxt

Finlands program för hållbar tillväxt

Programmet främjar konkurrenskraft, investeringar, en höjning av kompetensnivån samt forskning, utveckling och innovation. På vår webbplats finns information om finansieringsobjekten inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde, bl.a. om ansökningsomgångar som riktar sig till företag.

Programmet för hållbar tillväxt i arbets- och näringsministeriet

Talent Boost

Talent Boost

Med hjälp av Talent Boost -programmet styrs internationella talanger på ett effektivt sätt till stöd för tillväxten och internationaliseringen i företag, samtidigt som internationella talanger lockas till Finland och deras kompetens och nätverk utnyttjas för att locka investeringar.

Information om Talent Boost -programmet

Ministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Arbets - och näringsministeriet skapar förutsättningar för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar tillväxt. Den uppstår av kunniga människor på högkvalitativa arbetsplatser, produktivitetstillväxt och ökad sysselsättning.

Information om ministeriets uppgifter och målsättningar

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

ANM-koncernen omfattar sju ämbetsverk, 15 NTM-centraler, 15 arbets- och näringsbyråer, fem bolag och tre fonder. Inom hela förvaltningsområdet finns ca 8 000 anställda.

Läs mera

Ministrarna

Tuula Haatainen
Tuula Haatainen
Arbetsminister
Mika Lintilä
Mika Lintilä
Näringsminister