Arbetsmarknadsprognos: Sysselsättningen fortsätter öka – pendlingen ökar kraftigt bland äldre och arbetslösheten minskar

25.5.2022 9.02
ANM
Grafiikka, jossa työllisyysasteen ja työttömyysasteen kehitys näkyvät vuoteen 2024 asti. Tulokset avataan tiedotteessa kirjallisesti.
I Finland ökar sysselsättningen enligt den arbetsmarknadsprognos som sträcker sig fram till 2024. Antalet personer som har ett arbete fortsätter stiga, men efter den snabba återhämtningen från covid-19-pandemin börjar tillväxten mattas av i slutet av 2023.

Fennovoima återkallade ansökan om tillstånd att uppföra kärnkraftverket i Pyhäjoki

24.5.2022 9.59
ANM
Fennovoiman laitosalue Pyhäjoella ilmakuvana
Fennovoima Ab inlämnade den 24 maj 2022 en anmälan till arbets- och näringsministeriet genom vilket bolaget återtar sin ansökan om att få uppföra kärnkraftverket Hanhikivi 1. Bolaget meddelade den 2 maj 2022 att det avslutat det avtal om anläggningsleverans som ingåtts med det ryska RAOS Project.

I april fanns det 238 800 arbetslösa arbetssökande

24.5.2022 8.04
ANM
Arbetslösa arbetssökande i slutet av april. Totalt 238 800, en minskning på 79 600 för ett år sedan.
Antalet arbetslösa arbetssökande minskade med 79 600 personer. I april anmäldes 111 200 nya lediga jobb. Allt som allt fanns det 240 700 lediga jobb, vilket är 87 800 fler än för ett år sedan.

Finland övergår till den nordiska linjen i fråga om sysselsättningstjänster

23.5.2022 8.35
ANM
Työministeri Tuula Haatainen.
Työministeri Tuula Haatainen
Som ett led i regeringens sysselsättningsåtgärder reformerar vi sysselsättningstjänsterna. Om vi har som mål en sysselsättningsgrad som är jämförbar med de andra nordiska länderna, finns det skäl för oss att i sysselsättningspolitiken övergå till att utnyttja de metoder som de andra nordiska länderna har använt på ett lyckat sätt. Detta kräver stora reformer av oss, både när det gäller tjänster, arbetssätt och strukturer. Sanna Marins regering arbetar kraftfullt för dessa.

Broschyren Arbeta i Finland på 24 språk och en flerspråkig rådgivningstjänst ska motverka utnyttjande av utländsk arbetskraft

16.5.2022 14.17
ANM
Jordgubbplockarens händer och en hel jordgubbslåda.
Broschyren Arbeta i Finland ges ut av arbets- och näringsministeriet och informerar arbetstagare om deras rättigheter på 24 språk. I broschyren finns också information om vart man kan vända sig om man misstänker utnyttjande. En flerspråkig rådgivningstjänst riktad till säsongsarbetare ska också motverka utnyttjande av utländsk arbetskraft. 

Utredningen om EU:s bestämmelser om den digitala sektorn lyfter fram affärsmöjligheter för finländska aktörer

9.5.2022 12.30
ANM
EU-liput
Europeiska kommissionen har under de senaste två åren tagit flera lagstiftningsinitiativ som gäller den digitala sektorn. Även om förslagen till förordning fortfarande håller på att beredas vore det bra om finländska företag att redan nu förstod vilka möjligheter till affärsverksamhet inom dataekonomi författningsramen skapar. Genom en utredning som arbets- och näringsministeriet beställt av forskningsföretaget Witmill kartlades vilka möjligheter de nya bestämmelserna om den digitala sektorn skapar för affärsverksamheten.

Visa mer...

Se även

Regeringens sysselsättningsåtgärder

Regeringens sysselsättningsåtgärder

Regeringen vidtar sysselsättningsåtgärder som stärker ekonomin och som syftar till sysselsättningseffekter som motsvarar 80 000 nya sysselsatta. 

Regeringens sysselsättningsåtgärder och deras effekter

Arbets- och näringstjänsterna 2024

Arbets- och näringstjänsterna 2024

Avsikten är att arbets- och näringstjänsterna överförs till kommunerna under 2024. Målet med reformen är en servicestruktur som på bästa möjliga sätt främjar snabb sysselsättning.

Reformens webbsidor

Finlands program för hållbar tillväxt

Finlands program för hållbar tillväxt

Programmet främjar konkurrenskraft, investeringar, en höjning av kompetensnivån samt forskning, utveckling och innovation. På vår webbplats finns information om finansieringsobjekten inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde, bl.a. om ansökningsomgångar som riktar sig till företag.

Programmet för hållbar tillväxt i arbets- och näringsministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Arbets - och näringsministeriet skapar förutsättningar för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar tillväxt. Den uppstår av kunniga människor på högkvalitativa arbetsplatser, produktivitetstillväxt och ökad sysselsättning.

Information om ministeriets uppgifter och målsättningar

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

ANM-koncernen omfattar sju ämbetsverk, 15 NTM-centraler, 15 arbets- och näringsbyråer, fem bolag och tre fonder. Inom hela förvaltningsområdet finns ca 8 000 anställda.

Läs mera

Ministrarna

Tuula Haatainen
Tuula Haatainen
Arbetsminister
Mika Lintilä
Mika Lintilä
Näringsminister