Ny ansökningsomgång för kostnadsstöd till företag inom turism, restaurang- och evenemangsbranschen

28.10.2021 13.21
ANM
Regeringen föreslår den 28 oktober 2021 ändringar i lagen om temporärt kostnadsstöd för företag. Kostnadsstödet fortsätter genom att det riktas till företag inom turism, restaurang- och evenemangsbranschen. Stödet beviljas av Statskontoret. Ansökningsperioden börjar i december 2021.

I september fanns det 265 300 arbetslösa arbetssökande

26.10.2021 8.21
ANM
I september fanns det 265 300 arbetslösa arbetssökande. På ett år har antalet arbetslösa arbetssökande sjunkit med 50 500.
Antalet arbetslösa arbetssökande minskade med 50 500 personer. I september anmäldes 96 500 nya lediga jobb. Allt som allt fanns det 170 300 lediga jobb, vilket är 67 300 fler än för ett år sedan.

Ekonomin och sysselsättningen växer kraftigt, men tillgången på arbetskraft dämpar de regionala utvecklingsutsikterna

22.10.2021 10.27
ANM
I och med att coronakrisen har lättat och restriktioner avvecklats har ekonomin och sysselsättningen i regionerna börjat öka kraftigt. Förväntningarna inför den närmaste framtiden är positiva på olika håll i landet och efterfrågan på arbetskraft stor. I praktiken dämpas dock framtidsutsikterna i alla regioner av oron för tillgången på kvalificerad arbetskraft.

Lagarna om införande av en datahubb för elhandeln träder i kraft den 27 oktober

21.10.2021 15.40
ANM
De författningsändringar som införandet av de centraliserade informationsutbytestjänsterna för elhandeln, dvs. en datahubb, förutsätter träder i kraft den 27 oktober 2021. Dessa är lagen om ändring av elmarknadslagen och lagen om vissa temporära åtgärder i samband med införandet av centraliserade informationsutbytestjänster för elhandeln. Republikens president har för avsikt att stadfästa dessa lagändringar vid föredragningen på fredag.

Lagstiftningen om märkning av material på kläder och skor ska motsvara EU-bestämmelserna

28.10.2021 13.27
ANM
Kaksi naista selät kameraan päin ostoskeskuksen liukuportaissa
EU förutsätter redan nu att tillverkningsmaterialet tydligt märks ut på skodon och textilprodukter. Regeringen föreslår för riksdagen lagstiftning som baserar sig på EU:s marknadskontrollförordning och som preciserar företagens skyldigheter i fråga om materialmärkning. Den föreslagna lagreformen gör det också möjligt att påföra påföljdsavgift för felaktiga eller bristfälliga märkningar. 

Ministrar från EU-ländernas D9+-grupp diskuterar digital och grön omställning i Luxemburg

26.10.2021 10.32
ANM
EU-lippu
De digitalt avancerade EU-ländernas ministrar diskuterar i Luxemburg hur man med hjälp av digital teknik kan främja en grön omställning och uppnåendet av klimatmålen från Paris.

Visa mer...

Se även

Regeringens sysselsättningsåtgärder

Regeringens sysselsättningsåtgärder

Regeringen vidtar sysselsättningsåtgärder som stärker ekonomin och som syftar till sysselsättningseffekter som motsvarar 80 000 nya sysselsatta. 

Regeringens sysselsättningsåtgärder och deras effekter

Ansökningar om företagsfinansiering

Ansökningar om företagsfinansiering

Inom ANM:s förvaltningsområde kommer det att utlysas finansiering för företag ur Finlands program för hållbar tillväxt hösten 2021. Avsikten är att ordna ansökningsomgångar bland annat för att stödja omställningen av energisystemet, energilösningar och lösningar för cirkulär ekonomi inom industrin samt FUI-investeringar.

Information om ansökningar

Talent Boost

Talent Boost

Med hjälp av Talent Boost -programmet styrs internationella talanger på ett effektivt sätt till stöd för tillväxten och internationaliseringen i företag, samtidigt som internationella talanger lockas till Finland och deras kompetens och nätverk utnyttjas för att locka investeringar.

Information om Talent Boost -programmet

Ministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Arbets - och näringsministeriet skapar förutsättningar för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar tillväxt. Den uppstår av kunniga människor på högkvalitativa arbetsplatser, produktivitetstillväxt och ökad sysselsättning.

Information om ministeriets uppgifter och målsättningar

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

ANM-koncernen omfattar sju ämbetsverk, 15 NTM-centraler, 15 arbets- och näringsbyråer, fem bolag och tre fonder. Inom hela förvaltningsområdet finns ca 8 000 anställda.

Läs mera

Ministrarna

Tuula Haatainen
Tuula Haatainen
Arbetsminister
Mika Lintilä
Mika Lintilä
Näringsminister