Det föreslås ändringar i integrationslagen för att tjänsterna för personer som flytt kriget i Ukraina ska kunna tryggas

1.7.2022 11.50
ANM
Regeringen bereder ändringar i lagen om främjande av integration för att kommunerna och välfärdsområdena ska kunna få ersättning för kostnader enligt integrationslagen för ordnande av tjänster för de personer som får tillfälligt skydd och som har beviljats hemkommun.

Klimat- och energistrategin överlämnades som en redogörelse till riksdagen – Strategin är ett handlingsprogram för att uppnå koldioxidneutralitet 2035

30.6.2022 14.12
ANM
Ilmasto- ja energiastrategian 2035 -planssi
Statsrådet överlämnade den 30 juni 2022 den nationella klimat- och energistrategin som en redogörelse till riksdagen. Strategin är ett övegripande handlingsprogram på medellång sikt. Genom strategin uppfyller Finland EU:s förpliktelser för 2030 och uppnår koldioxidneutralitet 2035. Strategin inbegriper alla utsläpp av växthusgaser inom utsläppshandelssektorn, ansvarsfördelningssektorn och markanvändningssektorn samt kolsänkor inom markanvändningssektorn och de övriga sektorerna.

Näringsminister Lintilä till FN:s havskonferens i Lissabon

29.6.2022 14.05
ANM
FN:s andra havskonferens samlar en internationell grupp företrädare för staten, forskare, civilsamhället och företrädare för näringslivet för att dryfta havens roll i kampen mot klimatförändringarna och framtiden för en hållbar blå ekonomi.

Proposition om ändring av lagen om distributionsskyldighet på remiss

29.6.2022 12.57
ANM
Nainen tankkaa, tankkauspistooli auton bensatankin syöttöaukossa
Arbets- och näringsministeriet har sänt en proposition om ändring av den så kallade lagen om distributionsskyldighet på remiss. Det föreslås att distributionsskyldigheten, dvs. andelen förnybara drivmedel av de drivmedel som levereras för konsumtion, sänks temporärt 2023 i likhet med i år. Propositionen är en reaktion på stegringen av bränslepriserna. 

Lagen om Jobbkanalen Ab träder i kraft den 1 juli 2022

30.6.2022 10.06
ANM
Lagen om Jobbkanalen Ab träder i kraft den 1 juli 2022. Bolagets affärsverksamhet inleds stegvis under 2022. För att inleda verksamheten kommer Jobbkanalen att under juli få finansiering ur statens tilläggsbudget. Sari Nikkola börjar som verkställande direktör för Jobbkanalen den 1 september 2022.

Webbplatsen Talent Boost samlar ihop aktuell information om främjandet av invandringen av experter

29.6.2022 10.42
ANM UKM
Finland behöver invandring av experter för att stärka företagens tillväxtförutsättningar och trygga samhällets funktion och välfärd. Aktuell information om åtgärdsprogrammet Talent Boost, som främjar utbildnings- och arbetsrelaterad invandring, finns i fortsättningen på den nya webbplatsen. Syftet med webbplatsen är att berätta om det praktiska arbetet inom nätverket Talent Boost och att betjäna alla som arbetar i nätverket och andra som är intresserade av programmet Talent Boost.

Visa mer...

Se även

Regeringens sysselsättningsåtgärder

Regeringens sysselsättningsåtgärder

Regeringen vidtar sysselsättningsåtgärder som stärker ekonomin och som syftar till sysselsättningseffekter som motsvarar 80 000 nya sysselsatta. 

Regeringens sysselsättningsåtgärder och deras effekter

Arbets- och näringstjänsterna 2024

Arbets- och näringstjänsterna 2024

Avsikten är att arbets- och näringstjänsterna överförs till kommunerna under 2024. Målet med reformen är en servicestruktur som på bästa möjliga sätt främjar snabb sysselsättning.

Reformens webbsidor

Finlands program för hållbar tillväxt

Finlands program för hållbar tillväxt

Programmet främjar konkurrenskraft, investeringar, en höjning av kompetensnivån samt forskning, utveckling och innovation. På vår webbplats finns information om finansieringsobjekten inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde, bl.a. om ansökningsomgångar som riktar sig till företag.

Programmet för hållbar tillväxt i arbets- och näringsministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Arbets - och näringsministeriet skapar förutsättningar för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar tillväxt. Den uppstår av kunniga människor på högkvalitativa arbetsplatser, produktivitetstillväxt och ökad sysselsättning.

Information om ministeriets uppgifter och målsättningar

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

ANM-koncernen omfattar sju ämbetsverk, 15 NTM-centraler, 15 arbets- och näringsbyråer, fem bolag och tre fonder. Inom hela förvaltningsområdet finns ca 8 000 anställda.

Läs mera

Ministrarna

Tuula Haatainen
Tuula Haatainen
Arbetsminister
Mika Lintilä
Mika Lintilä
Näringsminister