Reformen av lönegarantisystemet på remiss

28.6.2022 10.45
ANM
Lönegarantisystemet tryggar utbetalningen av arbetstagares fordringar som grundar sig på anställningsförhållandet i händelse av arbetsgivarens insolvens. Som lönegaranti betalas fordringar som grundar sig på en arbetstagares anställningsförhållande och vilkas grund och belopp har kunnat utredas.

EU:s energiministrar drar upp riktlinjer för de förslag som skärper skyldigheterna i fråga om energieffektivitet och förnybar energi i Luxemburg den 27 juni

23.6.2022 10.28
ANM
Berlaymont i Bryssel
EU:s energiministrar träffas vid ett rådsmöte i Luxemburg den 27 juni 2022. Det är fråga om ett betydande möte, eftersom målet är att nå en allmän riktlinje om de skärpningar av energieffektivitetsdirektivet och direktivet om förnybar energi som ingår i 55 %-paketet. Näringsminister Mika Lintilä företräder Finland vid mötet.

Fyra europeiska innovationshubbar inrättas i Finland

22.6.2022 15.10
ANM
I EU-utvärderingen har fyra europeiska digitala innovationshubbar (EDIH) valts ut från Finland. Antalet kandidater från Finland var sju. Hubbarna är servicekoncentrationer som särskilt stöder små och medelstora företag i deras digitala förnyelse.

En redogörelse om försörjningsberedskapen sänds på remiss

22.6.2022 14.01
ANM
Mies katsoo lentokonetta lentokentällä
De senaste årens snabba förändringar i omvärlden har lyft upp försörjningsberedskapen och beredskapen i centrum för samhällsdebatten. I den redogörelse om försörjningsberedskapen som bereds vid arbets- och näringsministeriet fastställs de viktigaste riktlinjerna för utveckling av försörjningsberedskapen fram till 2030.

Webbplatsen Talent Boost samlar ihop aktuell information om främjandet av invandringen av experter

29.6.2022 10.42
ANM UKM
Finland behöver invandring av experter för att stärka företagens tillväxtförutsättningar och trygga samhällets funktion och välfärd. Aktuell information om åtgärdsprogrammet Talent Boost, som främjar utbildnings- och arbetsrelaterad invandring, finns i fortsättningen på den nya webbplatsen. Syftet med webbplatsen är att berätta om det praktiska arbetet inom nätverket Talent Boost och att betjäna alla som arbetar i nätverket och andra som är intresserade av programmet Talent Boost.

Ny datamodell som utvecklats i färdplansprojektet för tillgång på arbetskraft beskriver orsakerna till matchningsproblemen på arbetsmarknaden

22.6.2022 8.29
ANM
Två kokare jobbar i köket.
Färdplansprojektet för att säkerställa tillgången på arbetskraft har som mål att förbättra matchningen av arbetstagare och arbete. I den datamodell som utvecklats i projektet används data på ett mångsidigare sätt än tidigare. Det gör att olika branschers särdrag kan beaktas bättre och att lägesbilden av de lediga jobbens karaktär, arbetskraftsreserver och yrkesspecifika skillnader blir mer exakt. 

Visa mer...

Se även

Regeringens sysselsättningsåtgärder

Regeringens sysselsättningsåtgärder

Regeringen vidtar sysselsättningsåtgärder som stärker ekonomin och som syftar till sysselsättningseffekter som motsvarar 80 000 nya sysselsatta. 

Regeringens sysselsättningsåtgärder och deras effekter

Arbets- och näringstjänsterna 2024

Arbets- och näringstjänsterna 2024

Avsikten är att arbets- och näringstjänsterna överförs till kommunerna under 2024. Målet med reformen är en servicestruktur som på bästa möjliga sätt främjar snabb sysselsättning.

Reformens webbsidor

Finlands program för hållbar tillväxt

Finlands program för hållbar tillväxt

Programmet främjar konkurrenskraft, investeringar, en höjning av kompetensnivån samt forskning, utveckling och innovation. På vår webbplats finns information om finansieringsobjekten inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde, bl.a. om ansökningsomgångar som riktar sig till företag.

Programmet för hållbar tillväxt i arbets- och näringsministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Arbets - och näringsministeriet skapar förutsättningar för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar tillväxt. Den uppstår av kunniga människor på högkvalitativa arbetsplatser, produktivitetstillväxt och ökad sysselsättning.

Information om ministeriets uppgifter och målsättningar

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

ANM-koncernen omfattar sju ämbetsverk, 15 NTM-centraler, 15 arbets- och näringsbyråer, fem bolag och tre fonder. Inom hela förvaltningsområdet finns ca 8 000 anställda.

Läs mera

Ministrarna

Tuula Haatainen
Tuula Haatainen
Arbetsminister
Mika Lintilä
Mika Lintilä
Näringsminister